Posts

Auditten, de ISO 9001:2015 en de HLS

Afbeelding
In dit artikel staat het formuleren van auditvragen centraal. De High Level Structure (HLS) van ISO-norm kan een handig "kapstok" zijn om auditvragen aan op te hangen, ongeacht het onderwerp van de audit. 

De nieuwe ISO 9001:2015
Vanaf december 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015-norm van kracht. Het is een document van 33 pagina's met allerlei eisen. Deze nieuwe norm gaat uit van een procesmatige benadering van kwaliteitsbeheer. Dat deed de ISO9001:2008 norm ook al. Om deze procesmatige benadering te verduidelijken begint het normblad van de ISO 9001 met de volgende figuur:Dit figuur is eigenlijk een SIPOC, een procesmodelleringmethode die bij Lean6Sigma gebruikt wordt. De S staat voor Supplier (de bron), de I voor Input, de P voor Process, de O voor Output en deC voor Customer (ontvanger).

Kapstok ISO9001:2015
De inhoud van de ISO9001:2015 is vervolgens gekoppeld aan het onderstaande model. Je ziet cijfers in het model staan, dat zijn de hoofdstukken in de ISO9001-norm. Teven…

ISO 19011 en het uitvoeren van audits

Afbeelding
Er is een internationale norm voor het managen van een auditprogramma, het plannen en uitvoeren van een audit en voor de competentie en beoordeling van een auditor en een auditteam, namelijk de ISO 19011 (2011). Het betreft een richtlijn van audits. De norm ISO 19011:2011 kent 4 hoofdthema’s:
6 principes voor het uitvoeren van een auditManagement van een auditprogrammaHet uitvoeren van een auditCompetenties

Principes van het uitvoeren van een audit Het uitvoeren van een audit is gebaseerd op een aantal principes. Deze principes behoren te helpen om van de audit een doeltreffend en betrouwbaar instrument te maken ter ondersteuning van beleid en beheersmaatregelen van de directie. De onderstaande principes a t/m f worden in ISO 19011 uitgebreid toegelicht:


A)Integriteit -Doe uw werk op eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde wijze -Voer uw werk onpartijdig uit, d.w.z. altijd eerlijk en onbevooroordeeld -Wees bestand tegen de druk die kan worden uitgeoefend en de invloeden die uw professionele o…

ISO9001:2015

Afbeelding
Wat is ISO9001?
De ISO 9000-serie is waarschijnlijk het meest bekende en meest toegepaste kwaliteitsmodel. Wereldwijd zijn er circa 1 miljoen organisaties ISO9001:2008 gecertificeerd. Het betreft 19.000 organisaties in Nederland.De ISO9001-norm is een internationale norm die eisen specificeert voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Wie werkt met deze norm moet aan kunnen tonen dat men in staat is om consistent producten/ diensten voort te brengen die voldoen aan klanteisen en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

ISO is het griekse woord voor 'gelijk'. ISO-normen zorgen dus voor standaarden die gelijk zijn. ISO staat ook wel voor 'International Standardisation Organisation'. De ISO-normen zijn ontwikkeld om een wildgroei in allerlei nationale stelsels van kwaliteitsnormeringen te voorkomen. In feite heeft de ISO in 1987 een harmonisatie tot stand gebracht, waarvan een internationaal aanvaarde systematiek van kwaliteitsborginghet resultaat is.


In Nederland word…

Lean Six Sigma Green Belt opleidingen

Afbeelding
Je wilt een Lean Six Sigma Green Belt opleiding volgen en gecertificeerd worden. Maar welke opleiding kun je het beste volgen? Er zijn zoveel verschillende aanbieders met verschillende certificaten....... Laten we daar eens induiken!

Lean Six Sigma Green Belt Opleidingen en accreditaties Lean Six Sigma Green Belt is geen beschermde titel. Iedereen mag die opleiding dus aanbieden, en er zijn vele goede aanbieders. Sommigen geven aan dat je bij hen het officiële Green Belt certificaat kunt behalen, maar dat officiële certificaat bestaat dus niet. Bij sommige opleidingsinstituten ontvang je bij succesvolle afronding een certificaat van dat opleidingsinstituut. Bij andere opleidingsinstituten ontvang je een certificaat van een accreditatie-instelling waar het opleidingsinstituut bij aangesloten is. Van dergelijke accreditatie-instellingen zijn er ook vele, bijvoorbeeld IASSC, ASQ, IILBC, LERC, ECQA, LSSA, APMG, Post-HBO en nog vele anderen. Skoledo heeft ervoor gekozen om de Green Belt o…

Lean Six Sigma Green Belt opleiding

Afbeelding
Onze Green Belt opleiding op www.skoledo.com is opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2.
Je kunt de e-learning volgen en een examen maken. Dan kun je het theorie-certificaat behalen.
Wanneer je het programma-certificaat wilt behalen dien je een DMAIC-project uit te voeren binnen je eigen organisatie. Je krijgt dan telefonische en digitale begeleiding van een Black Belt van Skoledo. ISO13053: belts en rollen
De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
– Yellow Belt
– Green Belt
– Black Belt
– Master Black Belt Van een Green Belt wordt verwacht dat die winsten behaald zoals afgesproken in project charters en jaarplannen. De Green Belt werkt met management en medewerkers aan procesverbetering. ISO13053 en competenties
De norm definieert tevens de minimale competenties die een belt dient te bezitting. De norm maakt per competentie onderscheidt in de niveaus:
– basis
– gevorderd
– expert Voor een Green Belt betek…