Posts

Positieve evaluaties Yellow Belt!

Afbeelding
Onlangs heb ik voor ICM opleidingen & trainingen bij een bedrijf dat aan infrastructuur werkt een InCompany Lean Six Sigma Yellow Belt verzorgd. Mooi om te zien dat de evaluaties van de deelnemers positief zijn!

Evaluaties Lean Six Sigma trainingen en opleidingen

Afbeelding
Gosse van 2enAbel b.v. heeft het afgelopen jaar met veel plezier Lean Six Sigma trainingen verzorgd voor ICM en Windesheim. Hieronder zie je de evaluaties van deelnemers aan deze trainingen. Ik ben er trots op!  

Auditten, de ISO 9001:2015 en de HLS

Afbeelding
In dit artikel staat het formuleren van auditvragen centraal. De High Level Structure (HLS) van ISO-norm kan een handig "kapstok" zijn om auditvragen aan op te hangen, ongeacht het onderwerp van de audit.  De nieuwe ISO 9001:2015 Vanaf december 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015-norm van kracht. Het is een document van 33 pagina's met allerlei eisen. Deze nieuwe norm gaat uit van een procesmatige benadering van kwaliteitsbeheer. Dat deed de ISO9001:2008 norm ook al. Om deze procesmatige benadering te verduidelijken begint het normblad van de ISO 9001 met de volgende figuur: Dit figuur is eigenlijk een SIPOC , een procesmodelleringmethode die bij Lean6Sigma gebruikt wordt. De S staat voor Supplier (de bron), de I voor Input, de P voor Process, de O voor Output en de C voor Customer (ontvanger). Kapstok ISO9001:2015 De inhoud van de ISO9001:2015 is vervolgens gekoppeld aan het onderstaande model. Je ziet cijfers in het model staan, dat zijn de hoofdstukken in d

ISO 19011 en het uitvoeren van audits

Afbeelding
Er is een internationale norm voor het managen van een auditprogramma, het plannen en uitvoeren van een audit en voor de competentie en beoordeling van een auditor en een auditteam, namelijk de ISO 19011 (2011). Het betreft een richtlijn van audits. De norm ISO 19011:2011 kent 4 hoofdthema’s:          6 principes voor het uitvoeren van een audit          Management van een auditprogramma          Het uitvoeren van een audit          Competenties Principes van het uitvoeren van een audit Het uitvoeren van een audit is gebaseerd op een aantal principes. Deze principes behoren te helpen om van de audit een doeltreffend en betrouwbaar instrument te maken ter ondersteuning van beleid en beheersmaatregelen van de directie.  De onderstaande principes a t/m f worden in ISO 19011 uitgebreid toegelicht: A)      Integriteit -         Doe uw werk op eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde wijze -         Voer uw werk onpartijdig uit, d.w.z. altijd eerlijk en onbevooroordeeld

ISO9001:2015

Afbeelding
Wat is ISO9001? De ISO 9000-serie is waarschijnlijk het meest bekende en meest toegepaste kwaliteitsmodel.  Wereldwijd zijn er circa 1 miljoen organisaties ISO9001:2008 gecertificeerd. Het betreft 19.000 organisaties in Nederland.   De ISO9001-norm is een internationale norm die eisen specificeert voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Wie werkt met deze norm moet aan kunnen tonen dat men in staat is om consistent producten/ diensten voort te brengen die voldoen aan klanteisen en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  ISO is het griekse woord voor 'gelijk'. ISO-normen zorgen dus voor standaarden die gelijk zijn. ISO staat ook wel voor 'International Standardisation Organisation'.  De ISO-normen zijn ontwikkeld om een wildgroei in allerlei nationale stelsels van kwaliteitsnormeringen te voorkomen. In feite heeft de ISO in 1987 een harmonisatie tot stand gebracht, waarvan een internationaal aanvaarde systematiek van kwaliteitsborging   het resultaat is.