Posts

Posts uit januari, 2013 weergeven

Business Process Management en ICT

Afbeelding
Dit artikel gaat over procesmanagement en ICT. Elders op deze blog heb ik al veel over procesmanagement geschreven, klik hier voor meer informatie. ICT heeft natuurlijk enorm veel invloed op hoe vele organisaties in de Nederlanden hun processen kunnen en willen managen. Bijna iedereen gebruikt ICT in de uitvoering van zijn/ haar processen, voornamelijk op 3 vlakken:
Tijdens het uitvoeren van een proces worden namelijk digitale formulieren gebruikt om het proces uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld een bestelformulier bij een inkoopproces of een klachtenformulier bij het klachtafhandelproces of een offerteformulier bij het verkoopproces etc). Die digitale formulieren wordt horizontale informatie genoemd. De informatiedrager stroom horizontaal door het proces.Tevens wordt ICT gebruikt om stuurinformatie te genereren op processen te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld een prestatie indicator "toeleverbetrouwbaarheid" bij het inkoopproces of "klachtafhandeltijd" bij het klach…

Lean en BIM in de bouw

Afbeelding
Lean bouwen wordt steeds meer geïmplementeerd omdat het besef in de bouwwereld ruimschoots aanwezig is dat de bouwketen niet optimaal functioneert. Bouwpartners optimaliseren vaak hun eigen stukje werk in een project voor hun eigen belang, het totale project verloopt daardoor vaak niet optimaal. Het implementeren van Lean in de bouw betekent dat de principes van Lean geleefd moeten worden om prestatieverbetering middels Lean te realiseren. Deze principes zijn:
Respect voor mensen (klanten-leveranciers-medewerkers-onderaannemers-etc.). Met deze stakeholders wordt een duurzame relatie aangegaan. Door duurzame relaties raak je op elkaar ingespeeld. Hiërarchie en macht zijn niet des Leans, omdat we graag de mening van een ieder willen horen om tot een goede oplossing of tot verbetering te komen. Lean zijn betekent mensen in het proces betrekken en ze zodanig uit te rusten dat ze hun processen en de manier waarop ze werken kunnen uitdagen en verbeteren. Het creatieve potentieel van mensen m…