Posts

Posts uit november, 2011 weergeven

Volle kracht vooruit! Samenvatting Ken Blanchard Jesse Stoner

Afbeelding
Ken Blanchard heeft een flink aantal lichte managementboekjes geschreven met een diepere boodschap. 'Volle kracht vooruit' is zo'n boekje. Eerder heb ik al geschreven over 'Wie heeft mijn kaas gepikt?', 'Gung Ho!' en 'De Orka award'. 'Volle kracht vooruit' is wederom een boekje in romanvorm. De hoofdkarakter zijn Jim, die een verzekeringsbedrijf heeft overgenomen van zijn vader en worstelt met zijn rol als leider, en Ellie, een moeder van twee kinderen die onlangs is gescheiden en daarom voor het eerst sinds tijden weer wil werken. Ellie haar 'KAAS' is als het ware op en is vrij onzeker als ze de arbeidsmarkt (het doolhof) weer betreedt. Ze gaat aan de slag bij het bedrijf van Jim. En ze merkt tijdens haar eerste werkdagen dat de directeur, Jim, elke dag een voicemail bericht stuurt naar alle medewerkers. Tijdens een van de gesprekken tussen Ellie en Jim legt hij haar uit dat hij dit doet omdat het bedrijf zo snel gegroeid is dat nie…

Performance Behaviour - Neil Webers samenvatting

Afbeelding
In het kader van colleges Prestatiemanagement die ik verzorg heb ik onlangs het boek ‘Performance Behaviour’ gelezen van Neil Weber. Het gaat dus over prestatiegedrag/ performance behaviour. Performance behaviour is een methode die een directe relatie legt tussen het gewenste resultaat en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen, aldus Weber. Gedrag is het totaal aan waarneembare en niet-waarneembare handelingen van een persoon, een groep personen of een heel bedrijf. Prestatie is het resultaat van alle inspanningen. Prestatiegedrag houdt in dat er een meetbare relatie is gelegd tussen het resultaat en het daarvoor benodigde gedrag.
Prestatiegedrag-model
Als je in staat bent om gedrag te verklaren, kun je ook de factoren die het gedrag tot stand brengen, beter benoemen. Hoe beter je gedrag kunt benoemen, hoe beter je het kunt voorspellen. De voorspelbaarheid van gedrag heeft ook een directe relatie met het resultaat: hoe voorspelbaarder het gedrag, hoe voorspelbaarder het res…

Wie heeft mijn kaas gepikt? Samenvatting Johnson & Blanchard

Afbeelding
"Wie heeft mijn kaas gepikt?" is een grappig boekje over omgaan met veranderingen. Het gaat over 2 muisjes (Snel & Snuffel) en 2 mini-mensjes (Peins en Pieker) die leven in een doolhof en elke dag op zoek gaan naar kaas. Kaas is in dit boekje een metafoor voor wat we van het leven verwachten (baan, geld, groot huis, vrijheid, gezondheid, erkenning etc.). Wanneer we dat hebben raken we eraan gehecht. Wanneer we het kwijt raken kan dat traumatische gevolgen hebben. 

Snel & Snuffel, de muizen, rennen elke dag het doolhof in, op zoek naar kaas. Dat doen ze middels de "trial and error" methode. Peins & Pieker, de mini-mensen, gebruikten hun hersens en leerden van hun ervaringen in het doolhof. Maar uiteindelijk vonden ze alle vier, op een dag, op hetzelfde moment een grote berg van hun favoriete kaas bij Kaasstation K. Lekker eten! En aan het eind van de dag weer naar huis om de dag erna in sportkleren weer snel naar Kaasstation K te gaan. Ze hadden geen idee…

Semco-stijl & het 7 S model

Afbeelding
Mensen ernaar laten verlangen om 's morgens naar hun werk te gaan!

Semco produceert een indrukwekkende reeks producten, waaronder pompen, vaatwachmachines, koeleenheden, mixers etc. Maar het zijn niet de producten die Semco bijzonder maken, maar de wijze waarop de mensen van Semco die producten maken. Productiemedewerkers bepalen bijvoorbeeld zelf hun productiedoelen en komen zelfs in hun vrije tijd naar de zaak om de doelen te halen zonder dat het management hen daarom hoeft te vragen en zonder dat ze voor dat overwerk betaald worden. Ze bemoeien zich met het productontwerp en stellen ook verkoopplannen op. Ze hebben invloed op de strategie die hun bedrijfsonderdeel volgt en stellen hun eigen salaris vast. Maar iedereen weet dan wel wat dat salaris is, want bij Semco wordt op gepraat over financiële informatie. Bij echt grote beslissingen, zoals het kopen van een ander bedrijf, heeft iedereen bij Semco een stem in het kapittel. En bij het zoeken van een nieuwe locatie voor een fa…

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Afbeelding
Het GAP-model (ook wel Servqual-model) is een model waarmee een integrale procesanalyse uitgevoerd kan worden. (Klik hier voor een voorbeeld van een GAP-analyse) Ik laat het model nogal eens aan bod komen in diverse trainingen die ik verzorg op het gebied van kwaliteitsmanagement en procesmanagement. Het Gap-model (van Zeithalm, Parasuraman et. al.) is een gereedschap dat gebruikt kan worden om te achterhalen waarom ervaringen van klanten (achteraf) niet overeenstemmen met de verwachtingen (vooraf). 

Een mooi voorbeeld van hoe, door miscommunicatie, GAP's of kloven kunnen ontstaan zie je in onderstaande reclamespot. Onderstaande klant verwacht VOORAF iets anders dan hij ACHTERAF krijgt!
Het uitvoeren van een analyse m.b.v. het GAP-model Het uitvoeren van een analyse m.b.v. het GAP-model betekent dat je jezelf vier vragen moet stellen, gekoppeld aan GAP1 t/m GAP4 van het GAP-model:
1. Weten we wat de klant wil? Weten we wat de verwachtingen van klanten zijn? Hoe zorgen we ervoor dat …

De schepping - Mintzberg

Afbeelding
In het boek Strategie slaat terug! van Mintzberg e.a., een klaagzang over hoe organisaties met strategie omgaan, is een mooie parabel over strategie opgenomen, genaamd De Schepping. Die gaat als volgt:


In den beginne was er het plan,
toen kwamen de veronderstellingen.
De veronderstellingen waren geheel onduidelijk
en het plan was volkomen inhoudsloos.
De gezichten van de medewerkers stonden op onweer
en zij wenden zicht tot hun teamleiders,
en zeiden:
'Het is SHIT, absolute SHIT'.


En de teamleiders gingen naar de afdelingschefs,
en zeiden:
'Het riekt naar mest, en niemand vindt het prettig.'
De afdelingschefs gingen naar hun managers,
en zeiden:
'Het is een container uitwerpselen, en het verspreidt een kwalijke lucht.'


En de managers gingen naar de directeur,
en zeiden:
'Het is een vat kunstmest, en niemand kan tegen de geur ervan.'
En de directeur ging naar de vice-president,
en zei:
'Het bevat stof die planten sneller doet groeien, 
en het is zeer krachtig.


En de vice-…

Lean Management Tools - SMED

Afbeelding
Elders op deze blog heb ik al veel over Lean Management geschreven. Zie: http://gossekorte.blogspot.com/search/label/Lean. Een van de "Lean Tools" is Single Minute Exchange of Die, oftewel SMED. Wil een organisatie snel op klantvragen kunnen inspelen, dan is het nodig om snel resources in het proces (machines, ruimtes, middelen, etc.) om te kunnen stellen. Een organisatie die niet snel kan omschakelen gaat vaak grotere aantallen van 1 type product achterelkaar maken. Maar wanneer je grotere aantallen in 1 keer maakt, moet je vaak op vraagvoorspelling produceren, want de klanten vragen in een bepaalde periode niet grote aantallen van 1 type product. Die vragen in een periode kleine aantallen van veel verschillende type producten. En wanneer je op vraagvoorspelling produceert, dan "volg je de klantvraag niet meer". De SMED methode bestaat uit 5 stappen:
Breng het huidige omstel-proces in kaartGeef aan welke activiteiten vooraf of achteraf uitgevoerd worden (externe om…

7 S model McKinsey voorbeeld

Afbeelding
Veel bezoekers van mijn blog zoeken naar een voorbeeld van het 7 S-en model. Elders op mijn blog heb ik al artikelen over dit model geplaatst. Zie:

http://gossekorte.blogspot.com/2011/05/7-s-en-model.htmlhttp://gossekorte.blogspot.com/2011/06/7-s-en-model-en-cultuurverandering.htmlhttp://gossekorte.blogspot.com/2011/05/eckarts-notes-samenvatting.html
Vandaag heb ik artikel geplaatst over het boek "Je gaat het pas zien als je het doorhebt". Daarin maakt Pieter Winsemius, o.a. oud-McKinsey adviseur, een mooie vergelijk tussen Ajax en Feyenoord aan de hand van het beroemde 7 S model van McKinsey. In het hart van dat model staat cultuur (Shared Values). "Je concurrenten kunnen alles van je pikken en kopieren, maar niet de cultuur van je bedrijf". Pieter Winsemius definieert cultuur als "de manier waarop we met elkaar dingen doen". Organisatieculturen ontwikkelen zich in de loop van de tijd. Wat eerst goed was, hoeft dat niet te blijven. Eens per periode moet he…