Posts

Posts uit 2012 weergeven

Gijp: Van der Gijp en managementlezingen

Afbeelding
In 2012 heeft iemand mij eens gevraagd wie ze beter konden uitnodigen voor een lezing bij hun organisatie: Foppe de Haan of Marc Lammers. Als Fries zijnde heb ik natuurlijk een zwak voor Foppe, maar ik hoor mensen die een lezing van Marc Lammers hebben bijgewoond daar heel enthousiast over praten. Maar ik heb beide mannen nog nooit ontmoet en ik kon daarom de vraag ook niet beantwoorden. Ik heb volgens mij nog wel een wedervraag gesteld, namelijk "wat wil je met zo'n lezing bereiken?". 

Lezingen Gijp
Rene van der Gijp geeft ook lezingen bij organisaties. Deze kerstvakantie heb ik zijn boek "Gijp", geschreven door Michel van Egmond, gekocht. Ik wilde even wat 'lichtere kost' lezen, met de verwachting af en toe te kunnen lachen. Die verwachting werd met Gijp wel waargemaakt. Foppe de Haan en Marc Lammers worden, denk ik, door organisaties uitgenodigd om te horen hoe je een winnend team leidt. (Er zullen ongetwijfeld parallelen getrokken worden tussen de spo…

12 angry men: groepsdruk en teamvorming

Afbeelding
Op youtube staat een prachtige film uit 1997, 12 angry men. Het betreft een remake van een film uit 1957. De film start bij een rechter in de USA die tegen de 12 juryleden vertelt dat ze tot een unaniem oordeel dienen te komen. De jury moet een jongen schuldig of niet-schuldig vinden van de moord op zijn vader. De jury bestaat uit 12 mannen, die zich in 1 ruimte terugtrekken om in conclaaf te gaan. 


Volgens Dr. Margaret Wheatley (zie onderstaande video) komen in de film 5 aspecten aan bod die gaan over groepsvorming:

Leiders bevorderen een kritische instellingActief naar besluitvorming toewerkenConflicten zijn in het belang van het groepsprocesHet voordeel van verschillende achtergrondenEffectieve besluiten zijn gebaseerd op verschillende gezichtspunten
Leiderschap
In de film zie je dat de jury zich terugtrekt in een warme, kleine kamer. In de 1e stemronde achten 11 juryleden de verdachte schuldig en 1 iemand de verdachte onschuldig. Die ene, gespeeld door Jack Lemmon (of Henri Fonda in d…

Abilene Paradox: over groepsdruk en communicatie tijdens veranderingen

Afbeelding
Veranderen en communiceren: de Abilene Paradox Communicatie is "de olie van de veranderingsmotor". Communicatie is immers essentieel tijdens een veranderingsproces. Maar omwille van verschillende redenen doenmensen tijdens veranderingsprocessen wel eens iets anders dan dat ze zeggen. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar aardig willen blijven vinden. Dit kan er zelfs tot leiden dat er een beslissing wordt genomen die niemand echt wil. Dit fenomeen heet de Abeline-paradox

Er zijn twee essentiele regels omtrent communicatie tijdens een veranderingsproces die vrijwel altijd gehanteerd moeten worden om succesvol te veranderen: Spreek voor jezelf. Niet in de ‘we-vorm’. Wat je daarmee doet, is voorkomen dat je zelf met de billen bloot moet. In plaats van een ik-probleem wordt het een wij-probleem en voordat je het weet een zij-probleem. We leggen het buiten onszelf met als “winst” dat wij er dan niet meer verantwoordelijk voor zijn en er dus niets aan hoeven te doen.Zeg wat je denkt of voel…

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Afbeelding
De laatste weken zijn de incidenten omtrent kwaliteit en veiligheid van zorg niet meer bij te houden: 
Jansen-Steur bij het MST (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/445556-zaakjansen-steur-ook-onnodige-operaties.html)het Ruwaard van Putten ziekenhuis (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/453034-problemen-ruwaard-van-putten-nog-groter.html) de kwaliteitsverschillen bij borstkankerbehandeling (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/450368-minister-neem-regie-in-borstkankerzorg.html)etc.Het valt mij op, dat geen van deze incidenten die de afgelopen weken het nieuws hebben gehaald ook echt iets nieuws betreft. Zembla maakte bijvoorbeeld in 2010 al een mooie documentaire over de kwaliteitsverschillen bij (borst)kankerbehandeling tussen verschillende ziekenhuizen/ specialisten. (zie: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=25047&tx_ttnews[backPid]=1963&cHash=5f68a9751c6ec75da3494f0e02ebd0c9) De IGZ grijpt eind 2012 in bij het Ruwaard van Putten op basis van ci…

Lean Six Sigma Yellow Belt opleidingen

Afbeelding
Je wilt je verdiepen in Lean Six Sigma. Misschien is de Yellow Belt opleiding interessant voor jou? Of wil je direct de Green of Black Belt volgen? In dit artikel geven we meer informatie over Yellow Beltopleidingen. De Yellow Belt is de basis, de Green Beltis verdieping en de Black Belt is de expert-opleiding. ISO13053: belts en rollen De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
- Yellow Belt
- Green Belt
- Black Belt
- Master Black Belt Van een Yellow Belt wordt verwacht dat die participeert in een Lean Six Sigma projectteam wanneer het DMAIC-project gericht is op het proces waar hij/ zij werkzaam is. De Yellow Belt werkt samen met de Green of Black Belt die het project leidt en beschikt over basiskennis omtrent de Lean Six Sigma methodiek en filosofie. Een Yellow Belt opleiding duurt 1 tot 2 dagen. Het Yellow Belt certificaat kan behaald worden door een examen te doen of een praktijkopdracht. Lean Six Sigma Yellow Belt Opleid…

Een Lean overheid

Afbeelding
Paul Huguenin, David Binnerts en Harrie van Gestel hebben een leuk boekje geschreven over Lean management bij overheidsorganisaties. Lean wordt in verschillende overheidsorganisaties toegepast en leidt volgens de auteurs tot:
een echte verbetercultuurbetere samenwerking tussen verschillende diensten binnen een organisatiemeer rust en overzichtbesparingenovertreffen van de verwachtingen van (interne) klanten
Harde resultaten van implementatie van Lean bij overheidsorganisaties zijn bijvoorbeeld:
Verkorting doorlooptijd van actualisering bestemmingsplannen van tussen 1 en 2 jaren tot 1 maand. Het was een langdurig proces met veel herbewerkingen door opmerkingen van specialisten en betrokken burgers waardoor opleveringen van geactualiseerde bestemmingsplannen onregelmatig geschiedde. Nu wordt het proces door een toegewijd team in 1 keer goed doorlopen en wordt elke maand 1 actualisering opgeleverd. Verkorting doorlooptijd subsidie-aanvragen van 1 jaar tot 1 maand. Eens per jaar vond toeken…

Lean bouwen - Arend van Randen

Afbeelding
Arend van Randen heeft een prachtig boek geschreven over Lean Management in de bouw. Een boek in roman-vorm, nog leuker dan andere romans over Lean Management, zoals bijvoorbeeld de Goudmijn. Ik heb "Lean Bouwen" in 1 ruk uitgelezen. 

In het boek is de hoofdrol voor Hans. Hans heeft een paar jaar geleden een bouwbedrijf van zijn vader overgenomen en werkt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, want hij moet natuurlijk wel zijn medewerkers helpen, sturen, corrigeren en leiden. Maar toch verlopen de projecten niet op rolletjes. Een Fase 1-project voor een woningbouwvereniging verloopt helemaal niet goed. Klagende toekomstige huurders, een chagrijnige opdrachtgever, boze omwonenden, te late oplevering, te veel restpunten etc. Het Fase 2-project lijkt dan door de woningbouwvereniging niet aan het bouwbedrijf van Hans gegund te worden, tenzij Hans ervoor weet te zorgen dat hij het Fase 2-project op een veel betere manier kan runnen dan Fase 1. En dat lukt 'm, natuur…

Six sigma en statistiek (in de sport)

Afbeelding
Six Sigma en statistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Statistiek is het gehele proces van gegevens verzamelen om vragen te beantwoorden, waarbij zowel de verzamelde gegevens als de uiteindelijke antwoorden bestaan uit getalsmatige informatie. Een branche waar de laatste jaren statistiek en gegevens (verkregen door videobeelden en stopwatches) op grote schaal wordt toegepast is de sportbranche. Mooie voorbeelden zijn voorhanden in het Amerikaanse honkbal (Baseball) en het Europese voetbal.  
De Baseball prestaties verbeteren m.b.v. statistiek Moneyball is een Amerikaanse speelfilm uit 2011, waar het gebruik van statistiek om de prestaties te verbeteren mooi tot uiting komt. De film is gebaseerd op het non-fictieboek Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game (2003). De film gaat over het Oakland Athletics baseball team uit 2002 en hun general manager Billy Beane, die ondanks een zeer beperkte begroting, een competitief team wil vormen. Oakland heeft vergeleken met …

Het GAP-model: Bruce Springsteen in Hyde Park niet de baas?

Afbeelding
Vandaag werd ik wakker met het nieuws op de radio, BNR. Het belangrijkste nieuws was dat Bruce Springsteen zijn concert in Hyde Park een nogal ongewoon einde had. Hij speelde dermate lang, dat op last van de politie het concert in het park beëindigd werd in verband met geluidsoverlast voor omwonenden! (Hoewel geluidsoverlast hier een ongelukkige term is) Dat vraagt om een analyse middels het GAP-model. Het GAP-model is een analysemodel. Je kunt er meer over lezen in boeken over Kwaliteitsmanagement. Het model wordt ook wel bij Six Sigma projecten gebruikt, in de analysefase.

Probleemstelling: waarom was "de klant" niet tevreden over het Springsteen-concert in Hyde Park?  

GAP1
: wist Bruce Springsteen wat de klant wilde? Dat lijkt me wel. Er waren 80.000 bezoekers en die kwamen voor een lang en energiek rock-concert. De verwachtingen van de bezoekers waren natuurlijk ook beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Springsteen speelt namelijk minimaal 3 uur zonder pauze. In Hels…

Een klacht is een kans!? ISO 10002

Afbeelding
Natuurlijk is een klacht een kans. Een kans om de tevredenheid te herstellen van een ontevreden klant en een kans om de organisatie (producten/ diensten en processen) te verbeteren. Alhoewel onderstaand filmpje ons leert dat je soms ook graag klagende klanten wilt, want je wilt niet een ieder als klant hebben!


Een goed werkend klachtenmanagementsysteem is van groot belang voor elke organisatie. De ISO 10002 richtlijn kan een hulpmiddel zijn bij het goed inrichten van een klachtenmanagementsysteem. Ik heb, samen met een andere Daskaan, die ISO10002-norm tevens gebruikt als onderzoeksmodel om bij een semi-overheidsorganisatie vast te stellen hoe het gesteld is met het klachtenmanagementsysteem. 


Een onderzoek naar het klachtenmanagementsysteem m.b.v. ISO 10002
Samen met een collega heb ik dus een onderzoek naar een klachtenmanagementsysteem van een semi-overheidsorganisatie uitgevoerd. Op basis van de vraagstelling van de klant, is er voor gekozen om mede op basis van de NEN-ISO 10002 (K…