Posts

Posts uit juli, 2011 weergeven

Motivatie en prestatiebeloning, bonussen & variabele beloning

Afbeelding
In de intermediair van 20 mei 2011 stond een artikel over bonusbeleid, 'De blackbox van het bonusbeleid'. De ondertitel is 'variabele beloning: we doen maar wat'. In dat artikel schrijft Cathalijne Boland dat bonus Latijn voor 'goed' is. Het is een interessant artikel waarin ingegaan wordt op pro's en contra's van prestatiebeloning en onderzoeken naar de effecten van prestatiebeloning. Hieronder volgt een samenvatting van dat artikel aangevuld met wat andere stukken die ik onlangs heb gelezen over prestatiebeloning. Dit artikel is een aanvulling op een ander artikel dat ik eerder geschreven heb over dit onderwerp. Zie: prestatiebeloning, bonussen en motivatie.


Beloning helpt intrinsieke motivatie om zeep?
Volgens de Amerikaanse sociaal-wetenschapper Alfie Kohn helpt "loon naar werken" de motivatie "om zeep". In zijn boek 'Punished by Rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise and Other Bribes' beargu…

Gedoe komt er toch - Joop Swieringa

Afbeelding
Joop Swieringa en Jacqueline Jansen hebben een goed en inspirerend boekje geschreven over organisatieveranderingen realiseren, genaamd ‘Gedoe komt er toch’. Gedoe = heibel, gedonder, ruzie, stront aan de knikker, weerstand, onwil, ziek melden, herrie, ongezellig etc. Harry Starren heeft jaren geleden Joop Swieringa eens geïnterviewd voor het programma 'Grootmeesters in management'. Zie: http://educatie.ntr.nl/leidersgezocht/2999017/video-archief/item/3002128/08-grootmeesters-in-management-de-leerling/

Gedoe Het boekje gaat over de vraag hoe organisaties echt kunnen veranderen, naar een organisatie met waarden zoals flexibiliteit, innovatief, klantgericht, volwassen en verantwoordelijk. Om dergelijke veranderingen te realiseren geven de auteurs aan dat gedoe onvermijdelijk is. Het hoort bij de onrust en onzekerheid die een organisatieverandering met zich meebrengt. Het proberen te voorkomen van gedoe is eigenlijk het bezweren van… of het ontkennen van…. of vluchtgedrag. Het blijf…