Posts

Posts uit 2010 weergeven

Procesmanagement

Afbeelding
Procesmanagement: het procesmanagementmodel (Proma-model)

Een van de mooie dingen van het werken voor Daska, naast de uitdagende adviesprojecten bij hele diverse type organisaties op het gebied van kwaliteitsmanagement, logistiek, procesmanagement etc, is het verzorgen van trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een training procesmanagement en een reader 'ProcesMENSnagement'. 

De opbouw van de training en de reader is gekoppeld aan het procesmanagementmodel, ofwel het proma-model. Ik heb dit model gedurende mijn afstudeertijd (1999 bij Kappa Orko-Pak, thans Smurfitt Kappa Orko-Pak) ontwikkeld alszijnde conceptueel model. De inspiratie voor dit conceptueel model was een model van Verstegen. Zie: M.F.G.M. Verstegen, Ontwikkeling van een logistiek concept, Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 5, augustus 1989. Maar dit model moest ik hier en daar aanpassen om mijn probleemstelling goed te kunnen beantwoorden. Jaren later heb ik dat c…

Lean six sigma

Afbeelding
Onlangs heb ik een tweedaagse lean six sigmatraining verzorgd (Yellow Belt) voor een bouwonderneming. Lean bouwen, lean construction en lean six sigma zijn momenteel 'hot' in de bouw. Lean six sigma is een steeds vaker gebruikte combinatie van Lean management (het Toyota productiesysteem) en Six sigma. Zowel Lean als Six sigma betreffen verbeterconcepten die veel gemeenschappelijke technieken inzetten om tot procesverbetering te komen, zoals bijvoorbeeld het visgraatdiagram, pareto etc. Lean is meer gericht op waarde en flow, Six Sigma is meer gericht op kwaliteit en variatie. Lean is praktisch, Six Sigma wetenschappelijk.
De kracht van Six Sigma In ‘De kracht van six sigma’, het managementboek van Subir Chowdhury, wordt Six sigma mooi uitgelegd. Net als ‘Het doel’ van Goldratt is dit boek van Subir Chowdhury in romanvorm geschreven.
Chowdhury geeft in het managementboek 'De kracht van six sigma' aan dat six sigma een statistische (verbeter)meetmethode en een managementfi…

MBA's in MT

Afbeelding
Het blad 'Management Team' schreef in November 2010 over diverse MBA's in Nederland. De titel van het artikel luidt 'MBA wordt MVO' met als ondertitel 'Hoe businessschools hun leven beteren'. "Een duurzame en ethische bedrijfsvoering lijkt bij de MBA-opleidingen haast de nieuwe geloofsbelijdenis geworden" schrijft Peter Boerman.
Vorige week werd in het programma "Leiders gezocht" heel mooi uitgelegd waarom het volkomen logisch is waarom bedrijven, mogelijk geleid door MBA-ers, iets terugdoen voor of rekening houden met de maatschappij. Die bedrijven profiteren immers van de wegen, telefoonnetwerk, spoorwegen en andere infrastructurele werken aangelegd door de maatschappij. Die bedrijven profiteren van bekwame medewerkers, geschoold op onderwijsinstellingen gefinancierd door de maatschappij. Die bedrijven kunnen functioneren dankzij een rechtstelsel, opgezet en onderhouden door de maatschappij etc. Henry Mintzberg schreef in 2004 het boek…

Wat is bepalend voor de keuze van een adviseur?

Afbeelding
Het blad 'Management Team' heeft in November 2010 een artikel geschreven over de 100 "beste" adviesbureaus. Criteria voor "beste" zijn: •oplossen klachten •flexibiliteit •tijdsplanning •budgetbewaking •prijs/ kwaliteit •inhoudelijke kennis

Opdrachtgevers geven aan dat de volgende punten bepalend zijn bij de keuze van een adviseur: 1.Vakinhoudelijke kennis 2.Reeds opgedane ervaring 3.Prijs/kwaliteitverhouding 4.Op aanraden van anderen 5.Manier van cummuniceren 6.Goede naam 7.Kwaliteit offerte 8.Geen van bovenstaande
Voor meer info, zie: http://www.mt.nl/

Het Doel, Theory of constraints

Afbeelding
In 1997 las ik ‘Het Doel’ van Goldratt voor het eerst. Eén van de meest verkochte (en gelezen?) managementboeken. Ik werd toen meteen 'gegrepen' door de 'theory of constraints', niet wetend dat ik daar later trainingen en colleges over zou verzorgen en de theorie ook zou implementeren bij organisaties om (winst)verbetering te realiseren.
In ‘Het Doel’, geschreven in roman-vorm, maakt de lezer kennis met de Theory of Constraints (TOC). Alex Rogo is in ‘het doel’ de manager van een fabriek van Unico. Een fabriek de slecht presteert op financieel gebied, maar ook op klanttevredenheid en leverbetrouwbaarheid. Alex krijgt van Bill Peach nog twee maanden om zijn fabriek op orde te krijgen en winst te gaan maken. Dit lukt hem uiteindelijk, mede dankzij een oude docent van Alex Rogo, te weten Jonah. Jonah brengt Alex, door het stellen van vragen, op het goede pad zodat zijn fabriek uiteindelijk weer winst maakt. Dat goede pad noemt Goldratt ook wel Theory of Constraints.

Integra…