Posts

Posts uit 2013 weergeven

Verandering van gedrag

Afbeelding
Ik help organisaties om procesverbeteringen te realiseren. Om procesverbetering te realiseren is het veranderen van de manier waarop we dingen doen nodig. Kortom, gedragsverandering. En dat start soms met een probleemformulering (probleemstelling of vraagstelling), gevolg door een procesanalyse, presentatie van knelpunten, benoemen van oplossingen en invoering van oplossingen. Om deze stappen succesvol te doorlopen is kennis van verandermanagement en gedragsverandering onontbeerlijk. Daarom heb ik met interesse onderstaande ted-talks over succesvolle gedragsverandering gezien.

Joseph Grenny
Joseph Grenny heeft een TED-talk gehouden over gedragsverandering. Het veranderen van je organisatie start met veranderen van gedrag. Uit deze TED-talk leer ik dat een keuze maken, een beslissing nemen, een start is van gedragsverandering. Maar de keuze leidt niet automatisch tot doen en blijven doen. De verleiding is groot om iets niet te doen of iets anders te doen, ook al weet je dat het niet goed…

Pygmalion effect: self fulfilling prophecy

Afbeelding
Je wilt het maximale uit jezelf en je organisatie halen? Wij helpen het management/ de ondernemer om de organisatie winstgevender te maken. Meer plezier is bijvoorbeeld winst. Of een hogere kanttevredenheid is winst. Of een hoger netto-resultaat is winst. Een belangrijke stap om resultaten te verbeteren (winstverbetering te realiseren) is om ander gedrag te proberen. Ander gedrag van jou en je collega's. En om ander gedrag te creëren is het nodig om anders waar te nemen. Waarneming leidt namelijk tot gedrag en gedrag tot resultaat. Het Pygmalion effect is daar een extreem voorbeeld van. Dit artikel gaat over dat Pygmalion effect, een self fulfilling prophecy.


Verwachtingen beïnvloeden prestaties
Dominique Haijtema schrijft in Psychologie op de werkvloer dat we graag gelijk
krijgen. Wie denkt dat hij zal falen bij een ingewikkelde taak zal eerder falen dan iemand die zich verheugd op de uitdaging. Daniel Pink schrijft in Verkocht dat iemand die zich hardop afvraagt of hij het kan, ee…

Een vrouwenhand is immers niet alleen bedoeld om af te wassen!?

Afbeelding
Af en toe vind ik het leuk om oude sterreclameblokken op YouTube te bekijken. Afgelopen zomer zat ik buiten te kijken en toen kwam onderstaande reclame van Lux voorbij. Een reclame uit circa 1980. Mijn vrouw en ik proesten het uit van het lachen.


Een vrouwenhand is immers niet alleen bedoeld om af te wassen?
Aan bovenstaand filmpje moest ik plotseling denken toen ik woensdag aan de eettafel onderstaand raadseltje vertelde aan mijn dochters:Een vader en zijn zoon hebben samen een ongeval. De vader overleeft het niet. De zoon wordt naar het ziekenhuis gevoerd. Daar roept de chirurg van dienst uit "ik kan mijn eigen zoon niet opereren" en vraagt dat men meteen een collega gaat bellen.Hoe kan dat? Mijn dochters bedachten antwoorden als "het is de stiefvader, peetvader, donorvader etc." Het patroon of paradigma is natuurlijk dat een chirurg man is. Het kwam niet bij ze op dat de chirurg ook een vrouw kan zijn en dus de moeder kan zijn. Een vrouw is verpleegkundige…

Het halo-effect

Afbeelding
Dominique Haijtema schrijft in Psychologie op de werkvloer over het halo-effect. Het halo effect is een verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit bij de waarnemer de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. Een bedrijf behaalt goede resultaten. Dan zal het management wel hard werken en een goede visie hebben. Iemand is lang? Dan zal het wel een leider zijn. Maar in de waarneming en de mentale representatie maken we vaak fouten. Wij mensen maken veel te vaak shortcuts in denkprocessen, om het onszelf makkelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het feit dat fysiek aantrekkelijke personen als intelligenter worden geschat, dan minder aantrekkelijke mensen. Behalve bij domme blondjes natuurlijk :) Ook kennen we aan lange mensen meer competenties toe dan aan korte. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de Amerikaanse managers langer dan 1,85 meter is, terwijl slechts 13% van de Amerikaanse mannen langer is dan 1,85 meter. Bij een lang iemand krijg…

Weerstand bij veranderingen

Afbeelding
Om kunnen gaan met weerstand is een vaardigheid die vele mensen in hun werk moeten aanwenden om effectief te zijn. In verandertrajecten/ adviestrajecten moet er immers over vele zaken overeenstemming bereikt worden. In dit artikel wordt daarom nader ingegaan op weerstand. Aan bod komt waarom weerstand kan ontstaan, waaraan je weerstand kunt herkennen en hoe je met weerstand kunt omgaan.

Waarom weerstand?
Weerstand, het is vaak een woord met een negatieve lading. Maar weerstand is iets goeds. Je lijf heeft ook weerstand. Als we dat niet hebben, zijn we snel dood. Echter, niet elke verandering is een verbetering. Gezonde weerstand kan de organisatie behoeden tegen beoogde veranderingen die geen verbeteringen zijn. Weerstand is vaak ook een teken van betrokkenheid. Het is niet altijd een teken dat medewerkers (die immers moeten meewerken) niet willen veranderen.

Weerstand als gevolg van verandering
Weerstand kan vaak voortkomen als gevolg van verandering, niet tegen de verandering. Als ge…

De Roos van Leary

Afbeelding
Dit artikel gaat over de Roos van Leary. Dit model kun je gebruiken om te reflecteren op je gedrag in bepaalde relaties/ situaties wat niet effectief bleek te zijn. Vervolgens kun je mogelijk middels omgekeerd intervenieren proberen wel effectief te zijn. De Psycholoog Timothy Leary constateerde eind jaren '50 van de vorige eeuw dat mensen vaak op een voorspelbare manier op elkaar reageren. Hij kwam tot de conclusie dat het onderlinge gedrag van mensen in twee dimensies te vangen is. De eerste dimensie is hiërarchie, wie neemt de leiding en wie volgt. Leary noemt dat bovengedrag en ondergedrag. De tweede dimensie is het klimaat waarin mensen met elkaar communiceren. De uiteinden van deze dimensie noemt Leary samengedrag en tegengedrag. Iemand die wil samenwerken vertoont samengedrag, in tegenstelling tot iemand die saboteert en tegengedrag vertoont.


Gedrag classificeren en gedrag kiezen
Binnen de vier kwadranten van de roos van Leary kun je gedrag classificeren.
Dat helpt om gedrag …

Leren onderhandelen

Afbeelding
Onderhandelen is een complexe communicatieve vaardigheid die vele mensen in hun werk maar ook daarbuiten moeten aanwenden om effectief te zijn. In verandertrajecten/ adviestrajecten moet er immers over vele zaken overeenstemming bereikt worden. Volgens John Kotter is onderhandelen bijvoorbeeld 1 van de 6 benaderingen om weerstanden tegen verandering te verminderen of te voorkomen. In dit artikel staan daarom enkele regels, fasen en basisprincipes van het onderhandelen, waar jij je voordeel mee kunt doen. Tevens zijn er video's over onderhandelen toegevoegd die zeer leerzaam zijn. Die duren circa 30 minuten en 60 minuten.

De kunst van het onderhandelen In de trainingsvideo "de kunst van het onderhandelen", opgenomen in de jaren '70, maken Penelope Keith en John Alderton op een leuke manier de fasen en regels van het onderhandelen duidelijk. 
Regels Een voorname regel luidt, begin met een reëel/ realistisch voorstel. Indien je opent met een irreëel voorstel, gooi je eigenl…

Paradigma, the eye of the beholder

Afbeelding
Goed waar kunnen nemen is een complexe vaardigheid die vele mensen in hun werk maar ook daarbuiten moeten aanwenden om effectief te zijn. Overtuigingen, vooronderstellingen en paradigma's beïnvloeden onze waarnemingen en sturen ons gedrag. Wanneer jij je bewust bent van de bril waarmee jij de werkelijkheid bekijkt, krijg je meer oog voor mogelijke andere zienswijzen. Dit vergemakkelijkt het contact met mensen die er andere zienswijzen op na houden. Daarmee zijn ze van grote invloed op onze effectiviteit. In verandertrajecten/ adviestrajecten moet er immers over vele zaken overeenstemming bereikt worden. In dit artikel wordt daarom nader ingegaan op paradigma. Tevens zijn er video's over paradigma toegevoegd die zeer leerzaam zijn. 

Paradigma
Paradigma: iedereen verwerkt in zijn hoofd de informatie die hij binnenkrijgt op basis van zijn eigen mentale representaties. Op basis van zeer persoonlijke hantering van de zintuigen wordt de informatie via denkprocessen, al dan nie…