Posts

Posts uit december, 2012 weergeven

Gijp: Van der Gijp en managementlezingen

Afbeelding
In 2012 heeft iemand mij eens gevraagd wie ze beter konden uitnodigen voor een lezing bij hun organisatie: Foppe de Haan of Marc Lammers. Als Fries zijnde heb ik natuurlijk een zwak voor Foppe, maar ik hoor mensen die een lezing van Marc Lammers hebben bijgewoond daar heel enthousiast over praten. Maar ik heb beide mannen nog nooit ontmoet en ik kon daarom de vraag ook niet beantwoorden. Ik heb volgens mij nog wel een wedervraag gesteld, namelijk "wat wil je met zo'n lezing bereiken?". 

Lezingen Gijp
Rene van der Gijp geeft ook lezingen bij organisaties. Deze kerstvakantie heb ik zijn boek "Gijp", geschreven door Michel van Egmond, gekocht. Ik wilde even wat 'lichtere kost' lezen, met de verwachting af en toe te kunnen lachen. Die verwachting werd met Gijp wel waargemaakt. Foppe de Haan en Marc Lammers worden, denk ik, door organisaties uitgenodigd om te horen hoe je een winnend team leidt. (Er zullen ongetwijfeld parallelen getrokken worden tussen de spo…

12 angry men: groepsdruk en teamvorming

Afbeelding
Op youtube staat een prachtige film uit 1997, 12 angry men. Het betreft een remake van een film uit 1957. De film start bij een rechter in de USA die tegen de 12 juryleden vertelt dat ze tot een unaniem oordeel dienen te komen. De jury moet een jongen schuldig of niet-schuldig vinden van de moord op zijn vader. De jury bestaat uit 12 mannen, die zich in 1 ruimte terugtrekken om in conclaaf te gaan. 


Volgens Dr. Margaret Wheatley (zie onderstaande video) komen in de film 5 aspecten aan bod die gaan over groepsvorming:

Leiders bevorderen een kritische instellingActief naar besluitvorming toewerkenConflicten zijn in het belang van het groepsprocesHet voordeel van verschillende achtergrondenEffectieve besluiten zijn gebaseerd op verschillende gezichtspunten
Leiderschap
In de film zie je dat de jury zich terugtrekt in een warme, kleine kamer. In de 1e stemronde achten 11 juryleden de verdachte schuldig en 1 iemand de verdachte onschuldig. Die ene, gespeeld door Jack Lemmon (of Henri Fonda in d…

Abilene Paradox: over groepsdruk en communicatie tijdens veranderingen

Afbeelding
Veranderen en communiceren: de Abilene Paradox Communicatie is "de olie van de veranderingsmotor". Communicatie is immers essentieel tijdens een veranderingsproces. Maar omwille van verschillende redenen doenmensen tijdens veranderingsprocessen wel eens iets anders dan dat ze zeggen. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar aardig willen blijven vinden. Dit kan er zelfs tot leiden dat er een beslissing wordt genomen die niemand echt wil. Dit fenomeen heet de Abeline-paradox

Er zijn twee essentiele regels omtrent communicatie tijdens een veranderingsproces die vrijwel altijd gehanteerd moeten worden om succesvol te veranderen: Spreek voor jezelf. Niet in de ‘we-vorm’. Wat je daarmee doet, is voorkomen dat je zelf met de billen bloot moet. In plaats van een ik-probleem wordt het een wij-probleem en voordat je het weet een zij-probleem. We leggen het buiten onszelf met als “winst” dat wij er dan niet meer verantwoordelijk voor zijn en er dus niets aan hoeven te doen.Zeg wat je denkt of voel…

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Afbeelding
De laatste weken zijn de incidenten omtrent kwaliteit en veiligheid van zorg niet meer bij te houden: 
Jansen-Steur bij het MST (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/445556-zaakjansen-steur-ook-onnodige-operaties.html)het Ruwaard van Putten ziekenhuis (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/453034-problemen-ruwaard-van-putten-nog-groter.html) de kwaliteitsverschillen bij borstkankerbehandeling (zie: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/450368-minister-neem-regie-in-borstkankerzorg.html)etc.Het valt mij op, dat geen van deze incidenten die de afgelopen weken het nieuws hebben gehaald ook echt iets nieuws betreft. Zembla maakte bijvoorbeeld in 2010 al een mooie documentaire over de kwaliteitsverschillen bij (borst)kankerbehandeling tussen verschillende ziekenhuizen/ specialisten. (zie: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=25047&tx_ttnews[backPid]=1963&cHash=5f68a9751c6ec75da3494f0e02ebd0c9) De IGZ grijpt eind 2012 in bij het Ruwaard van Putten op basis van ci…

Lean Six Sigma Yellow Belt opleidingen

Afbeelding
Je wilt je verdiepen in Lean Six Sigma. Misschien is de Yellow Belt opleiding interessant voor jou? Of wil je direct de Green of Black Belt volgen? In dit artikel geven we meer informatie over Yellow Beltopleidingen. De Yellow Belt is de basis, de Green Beltis verdieping en de Black Belt is de expert-opleiding. ISO13053: belts en rollen De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
- Yellow Belt
- Green Belt
- Black Belt
- Master Black Belt Van een Yellow Belt wordt verwacht dat die participeert in een Lean Six Sigma projectteam wanneer het DMAIC-project gericht is op het proces waar hij/ zij werkzaam is. De Yellow Belt werkt samen met de Green of Black Belt die het project leidt en beschikt over basiskennis omtrent de Lean Six Sigma methodiek en filosofie. Een Yellow Belt opleiding duurt 1 tot 2 dagen. Het Yellow Belt certificaat kan behaald worden door een examen te doen of een praktijkopdracht. Lean Six Sigma Yellow Belt Opleid…

Een Lean overheid

Afbeelding
Paul Huguenin, David Binnerts en Harrie van Gestel hebben een leuk boekje geschreven over Lean management bij overheidsorganisaties. Lean wordt in verschillende overheidsorganisaties toegepast en leidt volgens de auteurs tot:
een echte verbetercultuurbetere samenwerking tussen verschillende diensten binnen een organisatiemeer rust en overzichtbesparingenovertreffen van de verwachtingen van (interne) klanten
Harde resultaten van implementatie van Lean bij overheidsorganisaties zijn bijvoorbeeld:
Verkorting doorlooptijd van actualisering bestemmingsplannen van tussen 1 en 2 jaren tot 1 maand. Het was een langdurig proces met veel herbewerkingen door opmerkingen van specialisten en betrokken burgers waardoor opleveringen van geactualiseerde bestemmingsplannen onregelmatig geschiedde. Nu wordt het proces door een toegewijd team in 1 keer goed doorlopen en wordt elke maand 1 actualisering opgeleverd. Verkorting doorlooptijd subsidie-aanvragen van 1 jaar tot 1 maand. Eens per jaar vond toeken…