Posts

Posts uit oktober, 2016 weergeven

ISO 19011 en het uitvoeren van audits

Afbeelding
Er is een internationale norm voor het managen van een auditprogramma, het plannen en uitvoeren van een audit en voor de competentie en beoordeling van een auditor en een auditteam, namelijk de ISO 19011 (2011). Het betreft een richtlijn van audits. De norm ISO 19011:2011 kent 4 hoofdthema’s:
6 principes voor het uitvoeren van een auditManagement van een auditprogrammaHet uitvoeren van een auditCompetenties

Principes van het uitvoeren van een audit Het uitvoeren van een audit is gebaseerd op een aantal principes. Deze principes behoren te helpen om van de audit een doeltreffend en betrouwbaar instrument te maken ter ondersteuning van beleid en beheersmaatregelen van de directie. De onderstaande principes a t/m f worden in ISO 19011 uitgebreid toegelicht:


A)Integriteit -Doe uw werk op eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde wijze -Voer uw werk onpartijdig uit, d.w.z. altijd eerlijk en onbevooroordeeld -Wees bestand tegen de druk die kan worden uitgeoefend en de invloeden die uw professionele o…