Posts

Posts uit februari, 2012 weergeven

Lean construction en lean six sigma (lean6sigma) in de bouw

Afbeelding
Lean construction is momenteel 'hot' in bouwend Nederland. Nul restpunten, geen oplever-fouten, hoge klanttevredenheid, korte doorlooptijden, lage voorraden etc. worden middels Lean in de bouw nagestreefd. 

Hieronder staan enkele mooie voorbeeld van Lean bouwen. Ben Tiggelaar schrijft in zijn column in de Intermediair van 24-02-2012 dat volgens Hennis de Ridder de bouw de meest achterlijke sector ter wereld is. Daar valt dus nog wat te 'leanen'. De Ridders boodschap bij een bouw-congres was om te stoppen met maatwerk. Woningen, scholen en ziekenhuizen moet je gewoon op internet kunnen kiezen en in een fabriek laten maken. Net als auto's, vliegtuigen en andere complexe technische producten. Mogelijk dat onderstaand filmpje over de bouw van een flat in 2 dagen daar een voorbeeld van is.  Bovenstaand gebouw wordt lean gebouwd, net als onderstaand vliegtuig. Lean in de bouw betekent dus dat standaardisatie en modularisatie nagestreefd dient te worden, om een verschuivin…

Duurzaamheid, MvO: Filosofie voor een betere wereld - Floris van den Berg

Afbeelding
In de colleges & trainingen die ik verzorg op het gebied van Procesmanagement, Prestatiemanagement, Kwaliteitsmanagement, Logistiek, Organisatiekunde en Bedrijfseconomie besteed ik steeds meer aandacht aan duurzaamheid & MvO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Duurzaamheid is bijvoorbeeld een van de doel-vlakken in onderstaand Procesmanagement-model. 

Om duurzaamheidsdoelen te realiseren is het nodig om processen daartoe in te richten en te verrichten. (Lees meer of dat Procesmanagement-model elders op deze blog: http://gossekorte.blogspot.com/2010/12/procesmanagement.html) In het kader van duurzaamheid en MvO heb ik onlangs het boek van Floris van den Berg, Filosofie voor een betere wereld, gelezen.

'Ik merk er helemaal niets van dat de aarde opwarmt, dat de zeeën worden leeggevist, dat de aarde ontbost, de woestijnen groeien, dat er grote plastic eilanden in de oceaan drijven, dat rivieren vervuild zijn, dat er honger is, dat miljoenen mensen in sloppenwijken wonen, …