Posts

Posts uit maart, 2013 weergeven

Lean six sigma: Define fase

Afbeelding
Op deze blog zijn al diverse artikelen geschreven over (de toepassing van) Lean Six Sigma. Dit artikel is het eerste van 5 artikelen waarin de DMAIC-stappen uitgewerkt worden. Dit artikel gaat over de Define-fase, het volgend artikel over de Measure-fase etc. 
Een Lean Six Sigma verbeterproject start met de Define-fase en aan het eind van deze fase moet het volgende opgeleverd worden:
een procesbeschrijving op macroniveau (SIPOC);inventarisatie van klantwensen (VOC);een lijst met belanghebbenden (stakeholders) en een lijst met KPI’s (vanuit de VOB) om de probleemdefinitie te verhelderen;een project-chartermet daarbij gevoegd:een kosten-baten analyse om te onderbouwen dat het project een bijdrage levert aan de organisatie en haar doelstellingen;de randvoorwaarden en condities waaraan voldaan moet worden om het project te laten slagen; een projectplanning;de samenstelling van het projectteam.
Het selecteren van een project
Als jij en je organisati…