Grappige uitspraken - management, werk, organisaties

Door de jaren heen heb ik veel grappige, wijze en inspirerende uitspraken op het gebied van management en organiseren gelezen of gehoord. Ik ga ze vanaf nu in dit artikel zetten. Dit artikel zal dus regelmatig bijgewerkt worden. Ter lering en vermaak! Ken jij nog uitspraken die er aan toegevoegd kunnen worden? Geef dan een reactie op dit artikel.

 • Het is beter om ambitieuze doelstellingen te formuleren en die niet te halen, dan de lat laag te leggen en het wel te halen - Michaelangelo
 • Goed is de vijand van geweldig - Jim Collins
 • Als wij zelf al denken klein te zijn, hoeft niemand anders ons klein te houden - Marianne Williamson
 • Iets kan universeel worden als je het lokaal maakt - Steve van Zandt
 • Als je een geweldig managementteam in een slechte sector sector dropt, zal de sector als overwinnaar uit de strijd komen - Warren Buffet & Robert Kaplan
 • Wees vriendelijk tegen hen die je tegenkomt als je de ladder van succes beklimt, want je zult ze later tegenkomen als je naar beneden komt - J. Durante
 • Kansen zijn als bussen, er stopt er altijd wel eentje - Richard Branson 
 • Waar je struikelt ligt je grootste schat begraven - Arend van Randen
 • Hoe korter de tijd, hoe groter het profijt -  Arend van Randen
 • Aan de andere kant, staat altijd een klant - Arend van Randen
 • Als je het niet in 1 keer ziet, dan werkt het niet - Arend van Randen  
 • Je moet leren van de fouten van anderen. Niemand leeft zolang dat hij ze allemaal zelf kan maken - S. Levenson
 • Common sense is your worst nightmare. That's because it's common. Everybody's got it. You need extraordinary sense! - Mikel Harry
 • Goed is de vijand van geweldig - Jim Collins
 • Facts are facts, perception is reality - Albert Einstein
 • Blijven doen wat je altijd deed, zodat je krijgt wat je altijd kreeg - onbekend
 • Een lange reis begint met een stap - Mao Zedong
 • Twijfel is onaangenaam, maar zekerheid is belachelijk - Voltaire
 • Het is een kapitale fout om te theoretiseren zonder dat men over gegevens beschikt - Arthur Conan Doyle
 • Als je een jongen een hamer geeft, gaat alles er als een spijker uitzien - onbekend
 • De redelijke mens past zich aan de wereld aan: de onredelijke mens volhardt in pogingen de wereld aan zichzelf aan te passen. Alle vooruitgang staat of valt daarom met de onredelijke mens - George Bernard Shaw
 • Denken is interessanter dan weten, maar minder interessant dan kijken - Johann Wolfgang von Goethe 
 • Cultuurverandering is vaak niet meer dan denken over anders doen - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen 
 • Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen 
 • Weerstand is goed. Je lijf heeft het ook. Is het er niet dan ga je dood. Voor organisaties geldt dit ook? - bij mij onbekend (een keer gehoord op een congres)
 • In God we trust, all others must bring data - Edward Deming
 • Een organisatieverandering is pas geslaagd als het samen-werken er ook plezieriger op is geworden - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen
 • De mensen in mijn team moet ik kunnen vertrouwen en ze moeten kritisch zijn, aan slijmerds heb ik niets - Johan Cruijff
 • Je kunt beter ten ondergaan met je eigen visie dan met de visie van een ander - Johan Cruijff
 • Aardige mensen eindigen altijd onderdaan - Leo Durocher
 • Niet alles wat gemeten wordt heeft waarde, niet alles van waarde kan gemeten worden - Albert Einstein
 • Als je (als parachutist) in een moeras wordt gedropt, moet je altijd eerst de grootste krokodillen doodschieten - Pieter Winsemius
 • Je gaat het pas zien als je het doorhebt - Johan Cruijff
 • Je concurrenten kunnen alles van je pikken en kopieren, maar niet de cultuur van je bedrijf - Pieter Winsemius
 • Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, kun je het beste afstappen - Gezegde van de Sioux
 • De bezwete spelers in de wedstrijd van het leven hebben meer plezier dan de hooghartige toeschouwers - William Feather
 • Wantrouw je eerste impulsen, die zijn bijna altijd goed - Charles Maurice de Talleyrand
 • Mensen die het weten, zeggen het niet; mensen die het zeggen weten het niet - Lao-Tse
 • Geef ons de kracht te verduren wat niet veranderd kan worden, de moed te veranderen wat veranderd kan worden en de wijsheid om het onderscheid tussen beide te maken - Oliver Hart
 • Geef me de rust de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, de moed de dingen te veranderen die ik kan wijzigen en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien - Reinhold Niebuhr
 • Geef een man een vis, dan geef je hem voedsel voor een dag. Leer hem vissen, dan geef je hem voedsel voor zijn leven - Chinees gezegde
 • Een organisatie zonder toekomst is een organisatie die haar gezicht naar de CEO keert en haar achterwerk naar de klant - Jack Welch
 • We bevinden ons altijd slechts op twee jaar afstand van falen - Bill Gates
 • Het is beter tussen kraaien terecht te komen dan tussen vleiers; want kraaien verslinden alleen de doden en vleiers de levenden - Antisthenes
 • Pas op met wat je wilt, want je zult het krijgen - Ralph Waldo Emerson
 • Vleierij is prima, zolang je die maar niet inhaleert - Adlai Stevenson
 • Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn - George Elliot
 • Het is niet genoeg bezig te zijn, dat zijn de bijen ook. Het gaat erom waarmee we bezig zijn - Henry Thoreau
 • We hebben allemaal tijd nodig om ons mentaal te hernieuwen - Whitt Schultz
 • Verandering heeft geen achterban - Woodrow Wilson
 • Als je vijanden wilt maken, moet je proberen iets te veranderen - Woodrow Wilson
 • Het is vaak makkelijker om van mensen te veranderen dan om mensen te veranderen - Onbekend
 • Het grootste probleem ter wereld is niet om mensen nieuwe ideeën te laten accepteren, maar om ze hun oude ideeën te laten vergeten - Keynes
 • Je zult nooit een leider worden, tenzij je eerst leert te volgen en geleid te worden - Tiorio
 • Houd je blik gericht op de sterren en je voeten aan de grond - Theodore Roosevelt
 • Integriteit begint als iemand bereid is eerlijk tegenover zichzelf te zijn - Cort Flint
 • Klantgerichtheid is goed maar klantgericht is niet klantgezwicht - onbekend
 • Assumptions are the mother of all fuck-upps - onbekend
 • Organisatiecultuurveranderingen beginnen, zodra je eraan begint - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen
 • Een schipper die geen doel heeft, zal steeds maar kagen dat de wind uit de verkeerde richting komt - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen


Reacties

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd