Six sigma en statistiek (in de sport)

Six Sigma en statistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Statistiek is het gehele proces van gegevens verzamelen om vragen te beantwoorden, waarbij zowel de verzamelde gegevens als de uiteindelijke antwoorden bestaan uit getalsmatige informatie. Een branche waar de laatste jaren statistiek en gegevens (verkregen door videobeelden en stopwatches) op grote schaal wordt toegepast is de sportbranche. Mooie voorbeelden zijn voorhanden in het Amerikaanse honkbal (Baseball) en het Europese voetbal.  

De Baseball prestaties verbeteren m.b.v. statistiek
Moneyball is een Amerikaanse speelfilm uit 2011, waar het gebruik van statistiek om de prestaties te verbeteren mooi tot uiting komt. De film is gebaseerd op het non-fictieboek Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game (2003). De film gaat over het Oakland Athletics baseball team uit 2002 en hun general manager Billy Beane, die ondanks een zeer beperkte begroting, een competitief team wil vormen. Oakland heeft vergeleken met New York en Boston een veel kleinere begroting. Ze raken na elk seizoen een flink aantal spelers kwijt die door de rijkere clubs worden weggekocht en moeten goedkope maar goede spelers daarvoor terug zien te krijgen. En wanneer je niet groot en sterk bent, moet je slim zijn. Beane huurde daarom een statisticus, Peter Brand, in die aan Harvard gestudeerd had en die statistiek los liet op Baseball. Aan de hand van videobeelden voerde Beane allerlei gegevens in een softwareprogramma in. Wat Oakland vervolgens als eerste deed, was spelers scouten en analyseren op basis van statistieken die ervoor zorgen dat het team punten gaat scoren en kan winnen. Ze contracteerden in 2002 spelers waarin de andere clubs het niet zagen zitten omdat de traditionele scouts op basis van ervaring en intuïtie (en enkele statistieken zoals werpsnelheid, slaggemiddelde, loopsnelheid etc.) spelers beoordeelden.Beane en Brand selecteerden spelers op basis van hun “on base percentage (OBP)”. Het OBP is het percentage dat een slagman een honk bereikt. Door spelers te selecteren met een hoog OBP formeren Bean en Brand een team van onder gewaarde spelers met veel meer potentie dan dat de grote en sterke clubs dachten. Uiteindelijk wonnen de Oaklands in 2002 niet de World Series maar ze wonnen in dat seizoen wel 20 wedstrijden op rij, een American League record.De voetbal prestaties verbeteren m.b.v. statistiek 
Helaas, de Nederlanden hebben verloren van Denmark, Duitsland en van Portugal. Misschien kunnen we (of ze?), met behulp van statistiek, een volgend toernooi wel (een wedstrijd) winnen. Tijdens het EK van 1988 verzamelde de technische staf van de Sovjet-Unie al data over spelers tijdens wedstrijden door waarnemers bandjes in te laten spreken en die vervolgens te coderen en om te zetten naar statistieken. De hypothese van de Sovjets was dat wanneer hun team minder dan 12% fouten zou maken (bijvoorbeeld foute passes) ze niet konden verliezen. (12% is overigens geen Six Sigma-niveau) Anno 2012 gaat het produceren van statistieken wel wat sneller, efficiënter en betrouwbaarder en er zijn veel meer kengetallen beschikbaar. Zo kun je op www.eklab.nl zelf enkele feiten zien (bijvoorbeeld welke speler de meeste goede passes gaf). En bij de NOS lieten ze een aantal statistieken zien zoals het aantal Nederlandse doelpogingen per kwartier. Daaruit bleek dat in het eerste kwartier van de 1e en van de 2e helft het aantal doelpogingen groter was dan in de kwartieren daarop volgend.Statistiek wordt dus gebruikt om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren, net zoals binnen Six Sigma statistieken gebruikt worden om problemen aan te pakken op grond van data. Natuurlijk kijkt een coach of manager naar resultaten, maar ook moeten zij betrokken zijn bij het aanleveren van methoden ter verkrijging van betere resultaten. Statistiek helpt daarbij door methoden te baseren op data. Immers, "meten is weten & gissen is missen". Maar statistiek moet wel goed gebruikt worden, want anders geldt "er zijn drie soorten leugens: 1. leugens, 2. grove leugens en 3. statistieken". In Six Sigma trainingen, bijvoorbeeld Yellow Belt, Green Belt en Black Belt opleidingen, wordt daarom aangegeven hoe data te verzamelen, te analyseren en op grond daarvan tot beslissingen te komen. In dergelijke trainingen maakt men hernieuwd kennis met begrippen als: beschrijvende en verklarende statistiek, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, intervalschaal en ratioschaal, discrete en continue grootheden, ordinale en nominale gegevens, gemiddelde, mediaan, spreiding, spreidingsbreedte, variantie, standaardafwijking etc. Statistieken worden bijvoorbeeld gebruikt om klantwensen/ -eisen te vertalen naar product/ dienst kenmerken en proceskenmerken. Op basis van gemeten product- / procesprestaties vinden verbeteringen plaats om de klant gelukkiger te maken.


Meer over Six Sigma weten?
Wil je een E-learning volgen op het gebied van Lean (Six Sigma)? Zie: www.skoledo.com.

Tot slot, ik ben ook bereikbaar via LinkedIn. Zie: LinkedIn Gosse Korte
Zoektermen: Six Sigma+advies, Six Sigma+praktijk, Six Sigma+ziekenhuis, Six sigma+gemeente, Six Sigma+productie, “Six Sigma advies”, “Six Sigma adviesbureau”, Six sigma+daska, Daska, "Gosse Korte", Gosse Korte, "Gosse Korte blog", Daska, "bedrijfskunde RUG", gosse korte, management, "management educatie", "management training", "Six sigma in company training", “Daska consultants b.v.”, organisatieadvies+six sigma, “Organisatie advies+six sigma”, “six sigma implementatie”, sixsigma+implementatie, keten, ketenmanagement, “Bedrijfskunde Groningen”, Rug+bedrijfskunde, "Lean advies", managementboek, "TOC training", Goldratt film, film het doel, verfilming het doel, Lean Six Sigma TOC QRM Polca, TOC+Lean, TOC+six sigma

Reacties

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd