Lean en BIM in de bouw

Lean bouwen wordt steeds meer geïmplementeerd omdat het besef in de bouwwereld ruimschoots aanwezig is dat de bouwketen niet optimaal functioneert. Bouwpartners optimaliseren vaak hun eigen stukje werk in een project voor hun eigen belang, het totale project verloopt daardoor vaak niet optimaal. Het implementeren van Lean in de bouw betekent dat de principes van Lean geleefd moeten worden om prestatieverbetering middels Lean te realiseren. Deze principes zijn:
  • Respect voor mensen (klanten-leveranciers-medewerkers-onderaannemers-etc.). Met deze stakeholders wordt een duurzame relatie aangegaan. Door duurzame relaties raak je op elkaar ingespeeld. Hiërarchie en macht zijn niet des Leans, omdat we graag de mening van een ieder willen horen om tot een goede oplossing of tot verbetering te komen. Lean zijn betekent mensen in het proces betrekken en ze zodanig uit te rusten dat ze hun processen en de manier waarop ze werken kunnen uitdagen en verbeteren. Het creatieve potentieel van mensen mag niet verspild worden!
  • Waarde voor de klant definiëren en realiseren. De klant kennen en weten wat zijn perceptie van waarde is, is natuurlijk datgene waar je het allemaal voor doet. De tijd van wij produceren/ bouwen en de klant moet het wel accepteren is voorbij. 
  • De waardestroom vaststellen en laten stromen zonder verspilling is cruciaal. Knip grote projecten bijvoorbeeld op in kleinere eenheden om waarde tijdens een bouwproject te laten stromen. Klik hier om daar meer over te lezen. 
  • Continue verbetering: samen met stakeholders wordt gewerkt aan continue verbetering. Continue werken aan verbetering om projecten, nu en in de toekomst, beter te laten verlopen.
In onderstaand filmpje over Lean in de bouw komen die principes mooi tot uiting.

Terecht wordt in bovenstaand filmpje benoemd dat voor het succesvol implementeren van Lean in de bouw het cruciaal is dat:
  • er op een open manier wordt samengewerkt tussen verschillende partijen. Men vertrouwt elkaar. Men werkt samen omdat men een gemeenschappelijk doel heeft. Zonder een gezamenlijk vastgesteld doel geen samenwerking. Binnen het streven naar dat gezamenlijk doel kan elke bouwpartner haar eigen belang nastreven. Ketensamenwerking vraagt van alle bouwpartners een goede afweging van hun eigen belang en het gezamenlijk belang. En tevens om dit eigen belang open en transparant te bespreken zodat ieders bedrijfsbelangen kan worden gerespecteerd.
  • Samen wordt gewerkt aan oplossingen voor problemen.
  • Het doel moet zijn dat het werk voorspelbaar (volgens planning) verloopt zodat het op het afgesproken tijdstip klaar is.
  • Leiderschap: iedereen krijgt verantwoording zodat iedereen zaken die niet goed lopen kan bijsturen.
  • Er wordt ingezet op duurzame relaties en duurzame oplossingen in bouwtechniek.
Lean en BIM
Procesoptimalisatie met behulp van Lean richt zich dus op het totale proces van de bouwketen en niet de afzonderlijke bedrijven. Voor het managen van de bouwketen wordt er in de bouwwereld ook steeds meer gebruik gemaakt van een Bouwwerk Informatie Model (BIM). BIM verhoogt onder andere de kwaliteit en verlaagt eveneens de faalkosten en gaat daarom goed samen met het implementeren van Lean. Dat blijkt ook uit onderstaand filmpjes over BIM.


Continue verbetering
Continue verbetering van het managen van het bouwproces en de bouwketen is waar Lean en BIM elkaar versterken. Onderstaande filmpjes tonen eveneens mooie voorbeelden (niet direct gerelateerd aan Lean of BIM) van continue verbetering van het bouwproces op innovatieve wijze.Wil je meer weten over Lean construction of Lean in de bouw:
Zoektermen: Lean, Lean bouwen, Lean constrution, "Lean bouwen", "Lean in de bouw", "Gosse Korte", Gosse Korte, "Gosse Korte blog", Daska, organisatieadvies, organisatie-advies, Lean advies, "Lean advies", managementboek, adviesbureau Zwolle


Reacties

Natlaksysteem zei…
De Lean ontwikkelingen binnen de bouw zijn mooie vooruitgangen met een goed duurzaam resultaat als gevolg. Door de crisis hanteert men een andere aanpak en zijn ze een stuk efficiënter met het gegeven budget.
Bas zei…
De bouw heeft best een grote naam qua oplichterij. Vandaar dat vertrouwen vaak een issue is. Mond op mond reclame is daarom veel belangrijker geworden. Blij dat er goede vooruitgangen zijn!
Piet zei…
Vertrouwen is altijd een issue in de bouw! Daarom is mond op mond reclame nu zo belangrijk!

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd