Het nieuwe bankieren & Inside Job

Onlangs ben ik naar een Masterclass geweest over 'Het nieuwe bankieren'. Kees Beuving, bestuursvoorzitter van de Friesland Bank, sprak op enthousiaste & interactieve wijze over enkele trends in bankieren gedurende zijn carrière. Van de introductie van de pinautomaat in Nederland in 1985 tot de historische rendementen van banken (van rond de 10% in de jaren '70 tot rond de 30% in de jaren '90 en '00) tot 'het nieuwe bankieren'. Beuving legde uit dat Liquiditeit op dit moment belangrijker is voor banken dan Solvabiliteit en Rentabiliteit omdat lange termijn activa voor het merendeel gefinancierd is met korte termijn passiva. Tevens gaf hij aan dat banken in de toekomst steeds meer werkzaamheden zullen gaan outsourcen. En natuurlijk werden er door het publiek vragen gesteld over bonussen binnen banken. Kees Beuving gaf aan dat hij bij zijn benoeming erop aangedrongen heeft geen bonussen te willen ontvangen. Hij gaf aan dat beloningen binnen de bankwereld weer naar normale niveaus moeten gaan. Zeg maar een verhouding 1 op 10 (de meest verdienende medewerker verdient maximaal 10 keer zo veel als de minst verdienende) is meer wenselijk dan een verhouding 1 op 500. Op de vraag hoe dat te realiseren was het antwoord dat de leiding het goede voorbeeld moet geven. Maar ja, hoe creëer je gedragsverandering in de top van de banken? 


Herman Wijffels heeft vorig jaar in 1Vandaag eens aangeven niet optimistisch te zijn over gedragsverandering in de financiële sector. Er zijn namelijk geen fundamentele veranderingen doorgevoerd in het financiële systeem. Plat gezegd komt het er nog steeds op neer dat wanneer jij je spaargeld naar de bank brengt, de bank dit naar het casino brengt en op "groen" inzet op de roulette-tafel. Wordt het groen, dan is het rendement super en ontvangt de bankier een bonus. Wordt het rood, dan wordt de staat gevraagd om de bank bij te staan en overeind te houden. Systeem/ situatie bepaalt gedrag! Het nemen van enorme risico's wordt gestimuleerd door bonussen.


Duurzamer gedrag en maatschappelijk meer verantwoord gedrag moet gestimuleerd worden. Menselijk gedrag is volgens Floris van den Berg op enkele manieren te beïnvloeden waarbij er twee verschillende strategieën te onderscheiden zijn. Enerzijds door te proberen mensen te veranderen (door opvoeding, opleiding, voorlichting en propaganda bijvoorbeeld opvattingen, waarden&normen veranderen) en anderzijds door de situatie/ maatschappij (bijvoorbeeld met wetten en regels) zodanig in te richten dat mensen vanzelf het goede doen. Elders op deze blog heb ik bijvoorbeeld geschreven over de onderzoeken van Zimbardo en van Milgram, die krachtig hebben laten zien dat het gedrag van mensen zeer beïnvloedbaar is door de situatie zodanig in te richten dat mensen vanzelf het slechte doen. Zie: http://gossekorte.blogspot.com/2010/11/cialdini-zes-basisprincipes-van-het.html
In de documentaire "Inside Job" wordt een mooi beeld geschetst van de financiële wereld en het systeem.  In onderstaande clip blijkt dat een professor een rapport heeft gepubliceerd met de titel "de stabiliteit van de IJslandse bankensector". Hij werd daarvoor betaald door de bancaire sector. Na de crises veranderde hij de titel naar "de INstabiliteit van de IJslandse bankensector".In onderstaande trailer van de film "Inside Job" blijkt ook dat Waarden & Normen en bijbehorend gedrag gestimuleerd wordt door het systeem.


Inside Job is gemaakt naar aanleiding van de bankencrises in 2008. In 2011 is Joris Luyendijk een blog begonnen voor the Guardian waarin hij wil verkennen en begrijpen hoe het financiële systeem in elkaar zit en tot wat voor gedrag dat leidt bij bankiers. Zie: Joris Luyendijk.


Het 'nieuwe bankieren' is volgens Kees Beuving van de Friesland Bank 'retro-bankieren', terug naar de meer conventionele wijze van bankieren in de jaren '60 en '70. Bankieren met lagere rentabiliteit door het verminderen van risico's. Meer maatschappelijk verantwoord bankieren. Zal het echt gaan gebeuren? 

Vind je dit een interessant artikel? Lees dan ook:

Reacties

Anoniem zei…
Als de top managers en hun vriendjes managers niet worden aan gepakt, en hun er op aanspreken dat zij moeten ophouden met hun managers piramide systeem, en zelfs een celstaf aan moeten verbinden wegens het vormen van een criminele organisatie.
Dan ben ik bang dat de volgende crisis allang weer in de maak is, en alweer om het hoekje van de deur staat, let maar op zolang die kakkerlakken er mee weg komen gaat het elke keer weer mis.

Commissie hier commissie daar functie hier functie daar, man daar begint het me je haalt er een binnen en voor je jet weet heb je meer managers dan werkende mensen die een toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf, en uiteindelijk zijn het die mensen die worden ontslagen om zo een schijn winst te creëren, maar ondertussen verlies je klanten.
Handig mensen echt je moet je als manager dood schamen, en alles en iedereen die hier aan meewerkt, pas maar op onze dag komt nog wel, berg je dan maar, jullie managers hebben meer verkloot dan gecreëerd.

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd