Wat is Six Sigma?

Six Sigma?
De laatste tijd wordt ik steeds meer gevraagd om workshops (of trainingen “on the job”) te verzorgen over Six Sigma, bijvoorbeeld een Yellow Belt of Green Belt opleiding. Elders op deze blog heb ik er reeds meer over geschreven, zie: http://gossekorte.blogspot.com/2010/12/lean-six-sigma.html. Six Sigma is een procesverbetermethode, ontwikkeld door organisaties zoals Motorola, General Electric en Allied Signal. In onderstaand filmpje legt oud-CEO van General Electric Jack Welch uit wat Six Sigma betekent.


Jack Welch schrijft in het boek 'Winnen' dat hij een groot voorvechter is van Six Sigma, een programma voor kwaliteitsverbetering dat GE in 1995 van Motorola afkeek. "Niets is te vergelijken met de effectiviteit van Six Sigma als het erom gaat de operationele efficiëntie van een onderneming op te voeren, de productiviteit te verhogen en de kosten te reduceren."  aldus Welch. Six Sigma is volgens Welch een programma voor kwaliteitsverbetering dat, als het puntje bij het paaltje komt, de afnemerservaring opvijzelt, de kosten verlaagt en betere leiders kweekt. Six Sigma bewerkstelligt dit door verspilling en gebrek aan efficiency sterk te reduceren en de producten en procedures van de onderneming zodanig vorm te geven dat afnemers krijgen wat ze willen, en wel wanneer ze het willen en wanneer jij het ze hebt beloofd. Na het indrukwekkende succes van Six Sigma bij GE begonnen vele andere organisaties met het implementeren van de methode.

Statistiek
De term Six Sigma is een statistische maat voor proceskwaliteit en duidt op het bereiken van een proces van 3,4 foute producten op een miljoen gerealiseerde producten. De naam Six Sigma komt dan ook voort uit de statistiek. Het is dan ook een zeer kwantitatieve verbetermethode, gericht op het verbeteren van het voortbrengingsproces. In de Six Sigma methode zijn de inzichten en theorieen van vele bekende kwaliteitsgoeroes verwerkt, zoals Crosby, Deming, Shewart, Geigenbaum, Ishikawa, Taguchi, Shainin, Shingo en Juran. 

De elementen van Six Sigma zijn op zich dus niet nieuw. Er wordt een combinatie gemaakt tussen westerse methoden (statistische analyse) en Japanse methoden (focus op de klant, vereenvoudigen van processen en producten). Een hard element van Six Sigma is het stellen van financiële targets: een verbeterteam moet voor, tijdens en na het project duidelijk kunnen maken hoe de kosten zich verhouden tot de opbrengsten.

σ
Uitgangspunt bij Six Sigma is de wens van de klant. Het verminderen van fouten zorgt voor besparing en grotere klanttevredenheid. Aan de basis van het model ligt het begrip
6
σ. Het symbool σ staat in de statistiek voor standaard afwijking. De Six Sigma legt de nadruk dus op het denken in afwijkingen/ variatie. In afwijkingen (van de norm) ligt de oorzaak van veel kwaliteitsproblemen. Het is daarom zaak om de variatie van de output van processen te reduceren door de oorzaken van het ontstaan van variatie aan te pakken.


Kortom, Six Sigma is een methode om processen te reduceren door de variatie te reduceren. De kracht van de methode is o.a. gelegen in de nadruk die gelegd wordt op statistiek. “Meten is weten, gissen is missen”! Het zijn niet de vermoedens die tellen maar de feiten! Dankzij statistische methoden is men genoodzaakt om exact vast te stellen hoe processen verlopen en wat de uitkomsten zijn. Alles gebeurt op basis van data. Die data worden tot in de puntjes geanalyseerd en zo komt men ook te weten wat de werkelijke oorzaken voor problemen zijn.

DMAIC
Binnen Six Sigma is een gestructureerde en gedisciplineerde werkwijze ontwikkeld (door Mikel Harry van Motorola) die bestaat uit de volgende DMAIC-stappen: 
 1. Define: definieer het project/ het probleem. De problemen/ projecten worden geformuleerd op hun verwachte bijdrage aan de doelstellingen.
 2. Measure: Stel vast hoe je de huidige prestaties meetbaar wilt maken en/of stel vast welke data al beschikbaar is. Meet de kwaliteit van het project op dit moment. Verzamel en order de meetgegevens. Stel vast hoe groot het percentage is dat in een keer goed door het proces komt.
 3. Analyse: analyseer wat de factoren zijn die invloed hebben op de geleverde gemeten prestaties.
 4. Improve: verbeter de actuele prestaties door te zoeken naar de optimale instelling/conditie. Als bekend is waarom het proces de gemeten resultaten vertoond dan kan men deze fase ingaan. Oplossingen bedenken en invoeren voor kernoorzaken die in de analyse-fase zijn vastgesteld.
 5. Control: beheers (en daardoor behoud) de verbeterde situatie en voorkom terugval


Verbeterteam
Door bovenstaande DMAIC stappen uit te voeren worden verbeterprojecten als serieuze onderzoeken aangepakt om tot de bodem van problemen in processen te komen. De participanten in een Six Sigma dienen een wetenschappelijke houding ten aanzien van het oplossen van problemen aan te nemen. De DMAIC-stappen zijn eigenlijk ook een methodologisch stappenplan. De uitvoering van Six Sigma moet geschieden door een opgericht team met een specifieke samenstelling. Deze teamleden krijgen verschillende rollen toebedeeld: 
 • Champion
  De Champion is lid van het MT en is verantwoordelijk voor de inzet van de organisatie wanneer een verbeterprogramma deze vraagt. De Champion zorgt dat mensen en middelen beschikbaar zijn.
 • Master Black Belt
  De Master Black Belt (MBB) is de assistent van de Champion bij de implementatie en organisatie van de trainingen. De MBB traint en coached de Black Belts (BB) en Green Belts (GB).
 • Black Belt
  De Black Belt is een medewerker met een zeer gedegen opleiding en zowel de harde kant van Six Sigma (statistiek, analyse, programmakennis) als de zachte kant (verandermanagement, werken in teams etc.).  De BB zorgt voor de feitelijke uitvoering van verbeterprogramma’s.
 • Green Belt
  Green Belts zijn medewerkers uit de organisatie die getraind zijn in een aantal technieken en zorgdragen voor ondersteuning van de BB bij de verbeterprogramma’s. Door geregeld uit de organisatie een aantal medewerkers op te leiden voor GB ontstaat in de organisatie vanzelf een soort kritische massa van mensen die zich in hetzelfde programma gespecialiseerd hebben en dit uit kunnen dragen naar de rest van de organisatie.
 • Yellow Belt
  Een Yellow Belt is iemand die een aantal basistechnieken heeft geleerd, als ook een aantal spelregels die gelden voor het samenwerken in verbeterteams. De Yellow Belt is in staat met een Six Sigma verbeterteam mee te draaien en een actieve rol te spelen. Hij hoeft zo'n team dus niet te kunnen leiden.Certificatie en ISO 13053
De meeste Six Sigma bedrijven hebben een eigen certificeringsysteem voor hun Black Belts en Green Belts. De eisen om gecertificeerd te worden zijn veelal een voldoende resultaat voor een theoretisch examen en het succesvol afronden van een project volgens de Six Sigma methodiek. Naast certificaten verstrekt door Six Sigma bedrijven verstrekken diverse opleidingsinstituten/ trainingsbureaus Black Belt en Green Belt diploma's met eigen accreditatie. Ik heb bijvoorbeeld, na wat zoeken op het internet, de volgende certificaties/ accreditaties ontdekt:
 • IIBLC TM
 • IASSC
 • ASQ
 • ECQA
 • LSSA
 • UvA
Alle certificaties/ accreditaties hebben hun eigen reglementen met eisen. Vanwege een gebrek aan een officiële standaard, wordt de waarde van een certificaat mijn inziens bepaald door de verstrekkende instantie. Goed om te vermelden is dat sinds 2011 er ook een ISO-norm is voor Six Sigma. De ISO 13053-1 gaat over de DMAIC methodologie en de ISO13053-2 gaat over de kwantitatieve tools & technieken. Mogelijk dat deze norm in de toekomst een leidende rol kan gaan spelen in de normalisatie van Six Sigma opleidingen en certificaten!?

Meer over Six Sigma weten?
Wil je een E-learning volgen op het gebied van Lean (Six Sigma)? Zie: www.skoledo.com.

Tot slot, ik ben ook bereikbaar via LinkedIn. Zie: LinkedIn Gosse Korte

Zoektermen: Six Sigma+advies, Six Sigma+praktijk, Six Sigma+ziekenhuis, Six sigma+gemeente, Six Sigma+productie, “Six Sigma advies”, “Six Sigma adviesbureau”, Six sigma+daska, Daska, "Gosse Korte", Gosse Korte, "Gosse Korte blog", Daska, "bedrijfskunde RUG", gosse korte, management, "management educatie", "management training", "Six sigma in company training", “Daska consultants b.v.”, organisatieadvies+six sigma, “Organisatie advies+six sigma”, “six sigma implementatie”, sixsigma+implementatie, keten, ketenmanagement, “Bedrijfskunde Groningen”, Rug+bedrijfskunde, "Lean advies", managementboek, "TOC training", Goldratt film, film het doel, verfilming het doel, Lean Six Sigma TOC QRM Polca, TOC+Lean, TOC+six sigma 

Reacties

Aad van Dorp zei…
Ik weet niet of de eerst reactie goed doorgekomen is. Goed om te horen dat er een ISO norm is voor Six Sigma. Maar apart dat er niet één certificatieschema is voor de voor opleiding.
In ieder geval bedankt voor de blog post.
Aad

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel