Abilene Paradox: over groepsdruk en communicatie tijdens veranderingen


Veranderen en communiceren: de Abilene Paradox
Communicatie is "de olie van de veranderingsmotor". Communicatie is immers essentieel tijdens een veranderingsproces. Maar omwille van verschillende redenen doen mensen tijdens veranderingsprocessen wel eens iets anders dan dat ze zeggen. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar aardig willen blijven vinden. Dit kan er zelfs tot leiden dat er een beslissing wordt genomen die niemand echt wil. Dit fenomeen heet de Abeline-paradox

Er zijn twee essentiele regels omtrent communicatie tijdens een veranderingsproces die vrijwel altijd gehanteerd moeten worden om succesvol te veranderen:
  1. Spreek voor jezelf. Niet in de ‘we-vorm’. Wat je daarmee doet, is voorkomen dat je zelf met de billen bloot moet. In plaats van een ik-probleem wordt het een wij-probleem en voordat je het weet een zij-probleem. We leggen het buiten onszelf met als “winst” dat wij er dan niet meer verantwoordelijk voor zijn en er dus niets aan hoeven te doen.
  2. Zeg wat je denkt of voelt. Wanneer men dit niet doet herken je dat aan het gebruik van veel en moeilijke woorden. Het overtreden van deze regel kan leiden tot de ‘Abeline paradox’. Je kunt niet eisen dat mensen alles wat ze voelen/ denken zeggen. Myn tinzen binne fry. Je mag wel eisen dat als iemand iets zegt, dat dit dan klopt met wat hij zegt of voelt.


Wil je meer weten over verandermanagement?
Klik op deze link om meer artikelen over verandermanagement te lezen!

Gosse Korte: LinkedIN

Reacties

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd