Verandering van gedrag

Ik help organisaties om procesverbeteringen te realiseren. Om procesverbetering te realiseren is het veranderen van de manier waarop we dingen doen nodig. Kortom, gedragsverandering. En dat start soms met een probleemformulering (probleemstelling of vraagstelling), gevolg door een procesanalyse, presentatie van knelpunten, benoemen van oplossingen en invoering van oplossingen. Om deze stappen succesvol te doorlopen is kennis van verandermanagement en gedragsverandering onontbeerlijk. Daarom heb ik met interesse onderstaande ted-talks over succesvolle gedragsverandering gezien.

Joseph Grenny
Joseph Grenny heeft een TED-talk gehouden over gedragsverandering. Het veranderen van je organisatie start met veranderen van gedrag. Uit deze TED-talk leer ik dat een keuze maken, een beslissing nemen, een start is van gedragsverandering. Maar de keuze leidt niet automatisch tot doen en blijven doen. De verleiding is groot om iets niet te doen of iets anders te doen, ook al weet je dat het niet goed is. Je laat dan je doel/ intentie los. Waarom doe ik dan wat ik doe? Enkele krachten/bronnen/ factoren die volgens Grenny invloed hebben op onze keuzen/ gedrag zijn:
 1. Persoonlijke motivatie: wat zijn je doelen en wat zijn verleidingen die je van je doel af kunnen brengen? Wat WIL je?
 2. Vaardigheden: ander gedrag vergt andere/ nieuwe vaardigheden/ skills/ competenties. Wat KUN je en KEN je?
 3. (Sociale) Situatie: het gedrag van anderen beïnvloedt ons gedrag/ keuzen. We laten ons beïnvloeden door woorden en daden van anderen.
 4. (Fysieke) Situatie: de structuur (bijvoorbeeld de ruimte, middelen en posters) waarin we onze keuzen maken beïnvloedt onze keuzen.
Deze factoren staan ook in onderstaand model. 

In het model van Grenny valt, met enige creativiteit, dezelfde factoren van invloed op gedrag te herkennen als in onderstaand model van Nathans.

Bovenstaand model gebruik ik tijdens opleidingen/ trainingen (o.a. op het gebied van Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement, Verandermanagement en Logistiek) om duidelijk te maken dat dingen KENNEN en KUNNEN niet voldoende is om te DOEN. De situatie, je overtuigingen en je persoonlijkheid spelen bij je doen ook een rol. De fysieke en sociale situatie heeft bovendien ook nog eens invloed op hoe wij waarnemen, wat wij denken te zien. Oftewel, het paradigma. Grenny legt dat uit in onderstaande TED-talk.Wil je mensen helpen met gedragsverandering, help ze dan door:
 1. hun persoonlijke motivatie concreet te maken. Uit te schrijven. Te visualiseren.
 2. vaardigheden/ competenties op te doen die nodig zijn in het kader van de gedragsverandering.
 3. ze te introduceren in een nieuwe sociale situatie. Een situatie waarin anderen reeds hen gewenste gedrag vertonen.
 4. ze in een andere fysieke situatie te brengen. 

Al Switzler
Al Switzler geeft aan dat veel mensen moeilijk hun eigen gedrag kunnen bepalen. Mensen weten dat ze hun gedrag moeten veranderen, maar doen het toch niet. Al Switzler net als Joseph Grenny de volgende bronnen/ factoren die invloed hebben op onze keuzen/ gedrag:
 1. persoonlijke motivatie: om gedrag te veranderen moet je een motivatie hebben. Maar 'willpower' alleen is niet voldoende.
 2. vaardigheden: kan ik het? Moet ik iets leren doen? Iets kunnen? 
 3. Sociale situatie: de sociale druk. Moet ik praten met familie, vrienden, collega's zodat zij mij helpen het goede gedrag makkelijker te maken en het foute gedrag moeilijker te maken.
 4. Fysieke situatie: de omgeving. Moet ik de situatie waarin ik werk/ handel verander zodat het gemakkelijker wordt om het goede te doen en het moeilijker wordt het verkeerde te doen?

Als we bovenstaande factoren/ krachten kunnen beïnvloeden, dan is de kans op gedragsverandering een stuk groter. Maar Al Switzler voegt daaraan toe:
 1. Denk na over cruciale momenten: wat kunnen cruciale momenten zijn? Wat zijn momenten waarop je verleid wordt om iets anders te doen dan wat je nastreeft. 
 2. Creëer/ schep gewenste gedragingen: Hoe kun je die momenten voorkomen of wat kun je doen om op die momenten de goede keuzen te maken?
 3. Beïnvloedt factoren/ krachten die invloed hebben op onze keuzen/ gedrag.
 4. Leer van fouten: als het gewenste gedrag toch niet gelukt is, analyseer dan waarom en leer. Analyse and adjust. 

BJ Fogg
Ook B.J. Fogg geeft in onderstaande TED talk aan dat langdurige gedragsverandering tot stand kan komen wanneer de fysieke situatie/ omgeving veranderd wordt, en wanneer de sociale situatie verandert. Hij voegt daaraan toe dat gedragsverandering ook succesvol tot stand komt door kleine stapjes te zetten. Het gaat erom dat je nieuwe gewoonten creëert. Een nieuwe gewoonte kun je aanleren door klein te beginnen. Veel kleine stapjes leiden tot grote verandering. Om nieuwe gewoonten te leren zijn 3 dingen nodig:
 1. persoonlijke motivatie: je moet iets willen
 2. vaardigheden: je moet iets kunnen
 3. een trigger: er moet iets zijn die het gewoonte-gedrag gaat starten

Tot slot

Bovenstaande TED talks leren ons dat iets WILLEN (strategie en doelen van je bedrijf) niet voldoende is om het ook te DOEN. Jij en je collega's moeten de skills bezitten om de taken uit te voeren om de strategie en doelen waar te kunnen maken, oftewel KENNEN en KUNNEN. En je moet erin GELOVEN, de overtuiging of instelling hebben om het voor elkaar te willen boksen. WILLEN + KENNEN + KUNNEN + GELOVEN = DOEN. Heb je hulp nodig binnen je organisatie om een positieve uitkomst uit deze som te krijgen? Neem dan gerust contact op!

Gosse Korte: LinkedIN

Ik vind het erg leuk als je een reactie achterlaat op dit artikel en/of mijn blog onder de aandacht brengt bij anderen!


Lees ook onderstaande artikelen over gedrag en DOEN:


Reacties

MM Veenstra zei…
Hallo Gosse,
Dank je wel voor al je blogs. Ik vind het altijd weer inspirerend om ze te lezen. Maar nu nog doen. En daarom is deze blog zo herkenbaar. Ook ik heb een plan waar ik heel enthousiast over ben en waarvoor ik de kennis, vaardigheden, de passie en het geloof heb dat ik het kan doen. Nu nog de stap om het echt te doen want het is zo makkelijk om te blijven hangen in het gewone omdat er geen harde noodzaak is en altijd voldoende excuses om het uit te stellen. Wat Al Switzler aangeeft, ik moet een sociale situatie gaan creeëren met de juiste mensen om mij heen die mij kunnen helpen om mijn plan verder vorm en inhoud te geven en dan in kleine stapjes uitvoeren passend binnen de fysieke situatie.

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel