John Kotter: onze ijsberg smelt! Managementboek.

John Kotter heeft jarenlang onderzoek gedaan naar draagvlak en betrokkenheid bij veranderingstrajecten. Uit zijn onderzoeken blijkt dat bij 70% van de veranderingen die noodzakelijk geacht worden om door te voeren in organisaties, mensen zich terugtrekken, de verandering ontkennen, wel beginnen maar jammerlijk falen of uiteindelijk stop gezet worden. Vaak wordt bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties slechts de helft bereikt in twee keer zoveel tijd en met twee keer zoveel geld. Er zijn ook organisaties die wel succesvol veranderingen doorlopen en dat doen ze dan volgens een duidelijk patroon. Dit patroon van Kotter kent acht stappen. Die acht stappen heeft hij op een leuke wijze uitgelegd door een parabel te schrijven over een groep pinguïns die moeten veranderen omdat de ijsberg waarop ze leven smelt. De acht stappen zijn:


Stap 1: vergroot de urgentie/ urgentiebesef creëren. Wil een verandering succesvol doorgevoerd kunnen worden in organisaties dan is de eerste stap om te toetsen of belangrijke stakeholders ook vinden dat de verandering noodzakelijk is. Als men dat niet vindt, komt men ook niet in beweging om de verandering te realiseren. Er moet dus enig urgentiebesef zijn om te veranderen. Als dit er niet is bij de stakeholders, dan kan het misschien
gecreëerd worden door bijvoorbeeld markt- en concurrentieonderzoek te doen en/of door een crises, potentiële crises en belangrijke kansen vaststellen en te bespreken. Urgenstiebesef creëren is lastig wanneer er in de organisatie een cultuur heerst waarin boodschapper van slecht nieuws afgemaakt wordt. Er is dan vaak teveel mooi-praterij in de organisatie en dan ontbreekt het geven van echte feedback. Dan krijgen de belangrijkste stakeholders nooit een goed beeld van de situatie waarin de organisatie zich bevindt en is het creëren van urgentiebesef lastig. Het wegwerken van zelfgenoegzaamheid is dan van belang.
Stap 2: vorm een leidende coalitie. Een groep samenstellen met genoeg macht om leiding te geven aan de verandering. Vermijd mensen met grote ego’s, stokers, onwillige types in dat team. Zorgen dat de coalitie als team werkt.

Stap 3: Een visie en strategie ontwikkelen. Een visie creëren die richting helpt geven aan de veranderingsoperatie. Het moet een verstandig en aantrekkelijk toekomstbeeld zijn. De visie is voorstelbaar, aantrekkelijk, haalbaar, gericht, flexibel, communiceerbaar. Tevens moet er een logica voor de manier waarop de visie verwezenlijkt wordt oftewel strategieën ontwikkelen om die visie te realiseren.

Stap 4: De veranderingsvisie communiceren. Alle mogelijke middelen gebruiken om de nieuwe visie en strategie te communiceren om een breed draagvlak te krijgen voor de verandering. Eenvoud, metafoor, forums, herhaling, uitleg geven etc. Wat tevens belangrijke communicatie is, is voorbeeld-gedrag. De leidende coalitie moet als rolmodel laten dienen voor het gedrag dat van de medewerkers verwacht wordt.
Stap 5: Zorg dat mensen aan de slag kunnen! Een breed draagvlak voor de verandering creëren, door:
  • obstakels uit de weg ruimen
  • systemen of structuren veranderen die de visie ondermijnen
  • training medewerkers van medewerkers
  • het nemen van risico’s en onconventionele ideeën en daden aanmoedigen

Stap 6: Genereer korte termijn succesen. Zichtbare verbeteringen in de prestaties en successen plannen. Deze successen behalen laat ‘t bewijs zien dat de verandering de offers waard is. De mensen aan wie de successen te danken zijn openlijk erkenning geven en belonen. Cynisme en weerstand neemt dan af.


Stap 7: Houd het tempo hoog. Verbeteringen consolideren en meer veranderingen tot stand brengen. De toegenomen geloofwaardigheid gebruiken om systemen, structuren etc. die niet met de visie stroken te veranderen. Mensen aannemen / bevorderen die de visie kunnen implementeren. Het proces versterken met nieuwe projecten.


Stap 8: Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur. Bijvoorbeeld door het duidelijk maken van de relatie tussen nieuwe gedrag en het succes van de organisatie. Betere prestaties worden geleverd door het nieuwe gedrag.

Deze acht stappen naar succesvolle veranderingen wordt door John Kotter dus op een leuke wijze in "Onze ijsberg smelt!" verteld!

Tot slot
Ik vind het erg leuk als je een reactie achterlaat op dit artikel en/of mijn blog onder de aandacht brengt bij anderen! 

Gosse Korte: LinkedINZoektermen: John Kotter, Onze ijsberg smelt, Gosse Korte, Adviesbureau Zwolle, Verandermanagement

Reacties

Eric Fischer zei…
Gosse, ik lees met veel plezier jouw blog. Goed leesbaar en vol met waardevolle informatie.

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel