Winnie de Poeh en Management

Onlangs kreeg ik van een groep cursisten, op de laatste bijeenkomst van de cursus Procesmanagement, een boek: Winnie de Poeh en Management. Hartstikke aardig! Ik vond het een taai boekje. De fundamenten van het management worden door de auteur Roger Allen uit de doeken gedaan door het te vergelijken met een beer die honing wil bereiken. Tevens komt "leren twikkelen", het organiseren van een partijtje, het bezoek aan het woud etc. aan bod. De vergelijkingen zijn voor mij vaak wat te ver gezocht. Tevens worden enkele managementtheorieën benoemd met daarbij vermeld de conclusie van Peter Drucker: de kwestie is niet welke theorie de juiste is, maar dat elke manager moet beslissen wat juist is voor haar eigen situatie. 

Alhoewel de vergelijkingen soms wat ver gezocht zijn staan er wel zinnige aspecten over management in het boek. Bijvoorbeeld de zes functies in het werk van de manager:

 1. Doelen stellen
 2. Organiseren
 3. Motiveren
 4. Mensen ontwikkelen
 5. Communiceren
 6. Meten en analyseren
Over doelen stellen, organiseren en meten en analyseren is elders op deze blog ook al geschreven, zie: http://gossekorte.blogspot.com/2011/03/prestatiemanagement-2_4697.html
Hetzelfde geldt voor motiveren en mensen ontwikkelen : http://gossekorte.blogspot.com/2011/01/prestatiebeloning-bonussen-en.html

Met betrekking tot communiceren, daarvoor heeft Roger E. Allen regels voor effectieve communicatie opgenoemd:

 1. Om te kunnen communiceren moet er eerst een uitwisseling van informatie zijn
 2. Alle uitgewisselde informatie moet zo duidelijk en volledig mogelijk zijn
 3. De informatie moet zinvol zijn voor degene die hem ontvangt
 4. Vraag altijd om een bevestiging dat de informatie die je verschaft begrepen is
 5. Informatie kan op allerlei manieren verschaft worden. Hoe meer manieren je gebruikt, hoe duidelijker en geloofwaardiger hij zal zijn. De boodschap moet echter wel in alle gevallen dezelfde blijven. Het is van vitaal belang consequent te zijn. Bedenk goed, daden zeggen meer dan woorden.

Tot slot staat er ook nog een leuk rijmpje over management in 't boekje:
De manager, de manager
Moet een leider wezen
En dat dat heel belangrijk is,
Staat in een stapels boeken te lezen

Aan wie hij kan vertrouwen
delegeert hij zaken.
Met doelen en organiseren
krijgt hij elke dag te maken.

Hij doet dus al die dingen
Zo goed als hij maar kan,
Omdat ze allemaal horen,
Bij de manager z'n plan.

Cursisten van de opleiding Procesmanagement, nog bedankt!

Gosse Korte: LinkedIN
bericht2enAbel@hotmail.com


Zoektermen: Poeh Management, Organisatieadvies, Organisatieadvies Zwolle, Gosse Korte, Daska, Poeh en Management , cursus procesmanagement, opleiding procesmanagement, training procesmanagement, boek procesmanagement, procesMENSnagement, "boek procesmanagement", boek+procesmanagementReacties

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd