7 S-en model

Het 7 S-en model is een model dat ik regelmatig gebruik tijdens trainingen en colleges. Het 7S-model is een model, ontworpen door voormalige MCKinsey medewerkers Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. De zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' (strategie, structuur en systemen) en vier 'zachte' (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf). Het 7-S model van McKinsey onderscheidt dus zeven aspecten om naar organisaties te kijken. In de onderstaande figuur wordt het model weergegeven. 


In het Engels beginnen alle sleutelwoorden met een 'S' waardoor het ook wel het 7-S-model is gaan heten. McKinsey pleit ervoor dat de relaties tussen de S-en goed samenhangen om een effectieve en efficiënte organisatie te zijn. Bij een succesvolle organisatie zullen deze sleutelfactoren allemaal in éénzelfde richting zullen moeten wijzen.

1. Strategie: Wat wil de organisatie bereiken/ presteren?  Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken ? De strategie bestaat uit de missie/ visie/ hoofddoelen en de jaarplannen waarin keuzes worden gemaakt omdat dat met beperkte middelen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een strategisch plan maakt keuzes en zorgt dat alle delen van de organisatie weten wat er van hun verwacht wordt om bij te dragen aan het succes van het geheel.

2. Structuur : De organisatorische inrichting van de organisatie: organigram, processtructuur, procesinrichting, gebouwen, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.


3. Systemen: omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en
communicatiestromen, zowel intern als extern. Het gaat hierbij om alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken. Denk aan kwaliteitssysteem, ICT, Management informatiesysteem, administratieve systeem etc.

4. Shared values: waarden en normen, kern van de cultuur. Het gaat over de 
bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit. De reden voor de centrale
plaatsing is dat deze factor zorgt voor samenhang en sturing van de overige
factoren.


5. Skills: vaardigheden/kerncompetenties. De vaardigheden. Wat zijn de benodigde competenties van de organisatie? Waar is de organisatie goed in? Waarin onderscheidt de organisatie en haar medewerkers zich van de concurrentie? 


6. Stijl: cultuur van de organisatie en stijl van leidinggeven. Verwijst dus naar
de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is. Als de sfeer goed is in het bedrijf komt ook iedereen met plezier naar het werk, en gaat zich beter inzetten. Als de leiding niet goed is dan is dit het tegenovergestelde van goede stijl en zullen de werknemers zich niet thuis voelen op hun werk en worden de prestaties ook slechter.


7. Staff: medewerkers. Management van medewerkers. HRM. P&O. Wat zijn de profielen van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze rekruteren, vormen, evalueren, belonen, motiveren, behouden en laten gaan? Zonder staff kunnen de andere S’en niet tot hun recht komen.

Door de 7 punten langs te lopen en je daarbij af te vragen hoe het daarmee gesteld is, kan een probleem in een organisatie verkent worden. Sommige factoren, zoals 'staff', 'strategy', 'structure' en 'systems' kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld.

Het 7S-en model wordt veel ingezet om een analyse te maken van de (te verwachten) prestatie van ondernemingen en de mogelijkheden om deze prestaties te verbeteren. Het model benadrukt terecht dat zaken als waarden, cultuur, communicatie en managementstijl wel degelijk een duidelijke invloed hebben op de prestaties van de onderneming. De onderlinge afhankelijkheid van factoren wordt daarbij terecht zeer sterk benadrukt. 


Elders op deze blog heb ik het 7 S-en model gebruikt om de filosofie van Eckart Wintzen uit te leggen. Dus voor een voorbeeld van het 7 S-en model, zie: http://gossekorte.blogspot.com/search/label/Eckart%20Wintzen

Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat of deze blog bij anderen onder de aandacht brengt!

Zoektermen: 7 S model, 7 S-en model, 7S-en model, 7 S-model

Reacties

Anoniem zei…
hoofdoelen moet hoofddoelen zijn. bedankt voor de info verder :-)
Anoniem zei…
moet het niet zijn: Dit blog? ipv Deze blog?
Gosse Korte zei…
Het is "deze blog" en niet "dit blog" omdat het "de blog" is en niet "het blog". Bij het lidwoord "de" krijg je "deze", bij het lidwoord "het" krijg je "dit". Voorbeeld: de beker wordt deze beker. Het glas wordt dit glas.
NSS zei…
Goedemiddag,

Ik heb een vraag. Ik moet een thesis schrijven en mijn hoofdvraag is gericht op de structuring van de informatiestromen dmv interne communicatie en als ik dit lees kan het wel passen in als onderzoek maar is er nog een andere methode die het beter is om te gebruiken?

Mvg

Populaire posts van deze blog

GAP-model of Servqual-model: klantverwachting overtreffen

Lean Management: doorlooptijd en bewerkingstijd

Strategie slaat terug! Mintzberg, Ahlstrand, Lampel